Les obres d'enderroc de dos edificis a Arbúcies on es construirà el futur centre de divulgació del vescomtat de Cabrera ja han començat. L'Ajuntament va informar dimecres que es tracta de Can Petit Rutllat i Can Ferragut, l'espai on es construirà el nou edifici de dues plantes d'uns 600 metres quadrats. Situat al carrer Major, serà un edifici annex al Museu Etnològic del Montseny (MEMGA), La Gabella, des d'on es vol potenciar la difusió del Producte turístic-cultural vescomtat de Cabrera, que inclou 13 municipis de la Selva. Es tracta de la primera fase d'un projecte amb un cost de 922.000 euros que provenen de fons europeus i aportacions de la Generalitat i el consistori.

El nou edifici annex al Museu Etnològic del Montseny (MEMGA), La Gabella, constarà de dues plantes. A la planta baixa hi haurà una recepció de visitants, serveis i una sala polivalent per a unes 70 persones on es projectarà un audiovisual sobre el vescomtat de Cabrera i el castell de Montsoriu. La primera planta acollirà els serveis vinculats amb la documentació que actualment gestiona el museu (arxiu, centre de documentació, biblioteca, fons fotogràfics...) així com el conjunt de serveis tècnics del mateix museu, amb sales de reunions i consulta.

Pel que fa a l'edifici històric del MEMGA, està previst que en els pròxims dos anys es faci una remodelació museogràfica a tres de les actuals sales de la planta baixa. Es vol ampliar l'espai dedicat a exposició temporal, l'àmbit de la societat medieval i el fons arqueològic de Montsoriu. Aquest espai aplega l'oferta patrimonial a través de cinc rutes. L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, subratlla que els dos espais museístics situats al nucli antic contribuiran a difondre un dels vescomtats «més importants del país» i es farà amb el castell de Montsoriu i el llegat del vescomtat de Cabrera com a eixos vertebradors de productes turístics i culturals a la zona.

25 anys de recerca a Montsoriu

El vescomtat de Cabrera fou un dels territoris més rellevants de l'edat mitjana a Catalunya. S'estenia a mitjans del segle XIV per la major part de l'actual comarca de la Selva i per algunes àrees d'Osona, el Vallès Oriental i el Maresme. En 25 any de recerca a Montsoriu, s'ha pogut restaurar un dels millors castells gòtics de Catalunya i localitzar i estudiar un fons arqueològic d'entre els segles XV i XVI amb més de 400 objectes que il·lustren la forma de vida d'abans.