L'Ajuntament de Blanes ha signat un conveni amb la Sareb per rebre la cessió de deu pisos al municipi. Ara, el consistori regularitzarà la situació de deu famílies que ja ocupen aquests habitatges. El conveni estableix que durant els propers quatre anys l'Ajuntament gestionarà els deu immobles i en cobrarà un lloguer social. Per contra, el consistori ingressarà 75 euros mensuals la Sareb per cada pis ocupat i 125 en els que estiguin buits. Les famílies que ara ocupen els deu habitatges cedits hauran d'acreditar que són usuàries de serveis socials. Aquesta cessió arriba després que ara fa un mes es posés en funcionament l'Oficina Municipal d'Habitatge.

Aquests deu pisos ja estan ocupats actualment i la intenció del govern local és regularitzar la situació de les famílies que hi viuen. El consistori estipularà un preu de lloguer social en cada cas, en funció dels ingressos de cada família. L'objectiu del consistori, però, és aconseguir encara més immobles per part de la Sareb i destinar-los a famílies vulnerables. L'Ajuntament de Blanes s'haurà d'encarregar de regularitzar la situació de les famílies que estan ocupant actualment els pisos cedits, i que ara per ara no disposen de cap contracte de lloguer o propietat. D'altra banda, despeses com l'assegurança, contribucions a la comunitat i reparacions extraordinàries correspondran a SAREB, mentre que el consistori assumirà les que tenen a veure amb la gestió dels habitatges, així com del seu manteniment ordinari, mesures per a la prevenció d'ocupacions il·legítimes, Impost de Béns Immobles (IBI) i altres tipus de despeses.

Paral·lelament, en l'actualitat s'està enllestint la tercera i darrera fase del projecte iniciat fa cinc anys per poder comptar amb habitatges d'emergència social de propietat municipal. Es tracta de les obres de rehabilitació de l'edifici de tres blocs que allotja els coneguts pisos dels mestres de l'antiga escola Carles Faust. Són pisos-pont, d'ús temporal, que serveixen per allotjar famílies mentre no es troba l'habitatge definitiu. Quan estiguin enllestits els treballs, n'hi haurà un total de nou destinats a acollir persones en situació d'emergència social.