Aquestes dues properes setmanes es faran a Blanes dues xerrades adreçades en especial a la gent gran, però que també poden ser d’interès per a la població en general. Estan organitzades pel Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i compten amb el suport de les farmàcies i l’Ajuntament de Blanes, així com del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i el Servei Català de la Salut (CatSalut).Es tracta d’una iniciativa que es presenta com un Programa d’Educació Sanitària Sobre el Bon Ús dels medicaments (PESBUM). Com el seu nom ja indica, el seu objectiu és augmentar el coneixement sobre l’ús dels medicaments. Cada xerrada s’allarga uns 45 minuts i l’assistència és voluntària, sense cap cost per les persones que hi participin.