Fundació ColaCao ha posat en marxa Somos Únic@s, un projecte educatiu dirigit a alumnes d'Educació Primària que busca educar contra el bullying des de la prevenció, empoderant-los perquè creixin sense por del rebuig i potenciïn el que els fa únics. Somos Únic@s busca treballar l'autoestima, l'empatia, la tolerància i el respecte, lluitant contra l'assetjament escolar a través de diverses dinàmiques participatives. El programa, amb una inscripció que és 100% gratuïta i ja està oberta, es posarà en marxa el proper curs 2022-2023. Més de 250 col·legis de tot Espanya ja s'han inscrit per lluitar contra aquesta xacra.

Qualsevol docent de qualsevol col·legi d'Educació Primària (públic, privat o concertat) ja pot inscriure gratuïtament el seu centre educatiu al programa Somos Únic@s a través d'aquest senzill formulari. A més, els pares i mares també poden sol·licitar-ne informació i prescriure'l a les escoles dels seus fills.

Què és el bullying i com posar-hi solució?

El bullying o assetjament escolar afecta uns 2.000.000 menors només a Espanya. Tot i ser un dels grans problemes que genera barreres psicològiques, emocionals, socials i educatives en el desenvolupament de la personalitat infantil, és un dels més silenciats.

L'assetjament escolar sol viure's en silenci i poques vegades és detectat correctament en la fase inicial. La indefensió i la soledat de la víctima la poden portar a viure situacions d'estrès, ansietat, aïllament social i fins i tot suïcidi. Una problemàtica que s'estima que afecta un 25% de la població estudiantil, especialment en els darrers cursos de primària i secundària, i el percentatge es dispara en els col·lectius més vulnerables com ara alumnat amb altes capacitats, TDA-H, autisme o asperger.

Un problema social creixent a Espanya per al qual avui dia encara no hi ha formació específica ni protocols de detecció i actuació clars. Per això, la Fundació Cola Cao s'ha compromès a visibilitzar el fenomen conscienciant-ne tota la societat i promovent un debat social que ajudi a donar volum i importància a aquesta xacra. I és que tots podem fer alguna cosa contra el bullying.

El assetjament escolar afecta uns 2.000.000 menors només a Espanya.

Fundació ColaCao, nascuda per lluitar contra l'assetjament escolar

'Somos Únic@s' és un dels projectes d'acció social que ha engegat la Fundació ColaCao. Aquesta entitat social sense ànim té l'objectiu de lluitar contra el bullying i conscienciar la societat sobre aquesta terrible xacra, a més d'empoderar els nens i nenes per treure'n la millor versió. Per fer realitat aquest objectiu la Fundació treballa en tres eixos: divulgació, educació i investigació, creant i implementant projectes socials i solidaris.

“Un dels grans problemes de l'assetjament escolar és el silenci social que l'envolta. ColaCao sempre ha estat al costat dels nens, per la qual cosa la seva força com a altaveu per conscienciar sobre els problemes que els afecten” Carmen Cabestany, NACE.

D'aquesta manera, la Fundació ColaCao es vol convertir en un gran altaveu de reivindicació i conscienciació social, trencant el silenci que envolta el problema. Per això, la Fundació ColaCao ha signat un acord de col·laboració amb NACE, l'Associació No a l'Assetjament Escolar, amb més de 10 anys d'experiència i composta per professors i psicòlegs, per treballar conjuntament en la difusió i la sensibilització de la problemàtica de l'assetjament escolar.

Un programa gratuït i obert a tots els centres d’Educació Primària d’Espanya

Amb continguts adaptats a cada cicle d'Educació Primària, en aquest projecte professorat i alumnat treballen des de tres eixos clau:

-Autoconeixement i enfortiment de l'autoestima de l'alumnat: cadascú descobreix el que el fa únic i autèntic.

-Empatia i respecte pels altres: entenen que cada persona té les seves particularitats i que tots som diferents i necessaris.

- Junts contra l'assetjament: es convida a detectar els processos d'assetjament escolar mitjançant la unió i la força de grup. L'objectiu és que sàpiguen identificar quan es dona una situació de bullying i tinguin eines per saber com actuar, amb focus especial en els testimonis, perquè tallin d'arrel una situació d'assetjament i reaccionin posicionant-se del costat de la víctima.

Educar contra el bullying des de la prevenció.

El programa combat el bullying abordant els diferents agents que hi intervenen: víctimes (treballant en la seva autoconfiança i empoderament), agressors (potenciant l'empatia i el respecte als altres) i testimonis (mobilitzant-los cap al costat correcte).

Per poder dur a la pràctica aquests tres mòduls, Somos Únic@s posa a disposició del professorat 15 materials didàctics adaptats a cada cicle de primària i amb pautes de desenvolupament. Els suports estan ideats per treballar-los durant tot el curs de forma curricular, i a través de metodologies innovadores com ara la gamificació. La implantació és flexible en el temps, de manera que es pot adaptar a les necessitats de cada grup aula. Els materials estaran disponibles en totes les llengües oficials del país.

Com es pot prevenir el bullying a les aules?

NACE, l'Associació No a l'Assetjament Escolar, aconsella utilitzar “La regla de les 3 C” per detectar si un menor està patint assetjament escolar i que es caracteritza per:

Alumna patint assetjament escolar.

  • - Canvis psicològics i emocionals. Baixada de notes, irritabilitat, mal humor, plor injustificat, insomni, desordres alimentaris, pèrdua freqüent de material escolar, canvi d'itinerari per anar a escola, desinterès per sortir o relacionar-se…
  • -Campanes. “Fer campana”, no voler anar a l'escola. El menor assetjat somatitza l'angoixa i la por i presenta la síndrome del “diumenge a la tarda” (mal de cap o d'estómac, nàusees…).
  • -Cos. El menor s'encongeix, mira a terra, vol passar desapercebut, s'espanta fàcilment davant de qualsevol gest, perd l'alegria i la brillantor als ulls i fins i tot presenta talls a les cames i braços, autolesions que intenten ocultar amb mànigues llargues. El cos no menteix i qualsevol anomalia pot ser símptoma d'assetjament.

En la lluita contra l’assetjament escolar, tots hi estem implicats! Si, com a docent, estàs interessat que el teu centre educatiu participi el proper curs 22/23 en el programa Somos Únic@s, ja el pots inscriure gratuïtament a través d'aquest formulari. A més, els pares i mares també poden sol·licitar-ne informació i prescriure-hi les escoles dels seus fills.