A la Regió Sanitària de Girona, segons les dades recollides pel Registre de Demències de Girona (ReDeGi), gestionat per l’IAS, la malaltia d’Alzheimer representa el 54,8% dels casos, i és la causa més freqüent de demència. Cal remarcar que el 76,3% dels casos registrats presenta almenys un factor de risc cardiovascular (hipertensió arterial, diabetis, dislipèmia o ictus). 

La prevenció i el tractament d’aquests factors de risc, juntament amb la intervenció sobre l’estil de vida poden modificar de forma substancial la incidència de demència, segons informa el coordinador de la Unitat de Trastorns Cognitius, el neuròleg Antoni Turon.

En aquests moments cal recalcar la importància de la identificació dels factors de risc i la modificació de l’estil de vida per a la prevenció de la demència. Així mateix, esdevenen clau les mesures no farmacològiques, com l’estimulació cognitiva i el suport al curador per abordar la malaltia. Aquestes, segons el neuròleg, són «de llarg» mesures més efectives en la millora de la qualitat de vida dels pacients i dels cuidadors que els tractaments farmacològics, i no tenen efectes adversos. 

Així mateix, l’expert posa l’accent en la rellevància de la coordinació entre els diferents àmbits de salut (atenció primària i hospitalària) i els serveis socials per fer front a la demanda dels pacients i famílies durant en el curs de la malaltia.

Per altra banda, el registre va tancar l’any 2022 amb un total de 10.436 nous casos de demència registrats durant el període d’activitat 2007-2022. Del conjunt de casos registrats, el grup més nombrós correspon als casos amb diagnòstic de demència associat a la malaltia d’Alzheimer, que representa el 54,8% del total (5.716 casos); el segon grup són els casos vinculats a la malaltia cerebrovascular (demència vascular i demència degenerativa amb component vascular), que equival al 22,9% dels casos (2.392); la tercera categoria fa referència als diagnòstics de demències degeneratives de tipus no Alzheimer, que inclou els casos de demència per cossos de Lewy, demència fronto-temporal o demència associada a la malaltia de Parkinson, entre altres diagnòstics.

D’acord amb les dades recollides durant els 16 anys d’activitat del ReDeGi, les dones representen el 62,7% dels casos registrats i la mitjana d’edat en el moment diagnòstic és de 79,6 anys. La distribució dels casos amb diagnòstic previ als 65 anys representen un 4,8% del total, mentre que hi ha un nombre important de casos majors de 85 anys en el moment del diagnòstic, que representa el 25,7% del registre. 

El 76,3% de casos presenta algun factor de risc cardiovascular com hipertensió arterial, diabetis, dislipèmia o ictus

La majoria dels casos viu al seu domicili (72,6%) o en el domicili d’un familiar (21,1%) en el moment del diagnòstic. Des de l’any 2017 es registren també els casos que viuen sols al domicili en el moment del diagnòstic, havent-se registrat des de llavors 696 casos, que representen un 22,8% del total que vivia en el seu domicili en el moment del diagnòstic.

Per altra banda, la major part dels diagnòstics s’han fet en la fase inicial de la malaltia (61,4%), un 29,6% en la fase moderada i només en un 7,9% en la fase greu. El centres d’atenció primària són la principal font de derivació cap als serveis especialitzats. Pel que fa als antecedents clínics, les dades indiquen que el 29,4% dels casos registrats (2007–2022) té antecedents familiars de demència i/o de malaltia neurodegenerativa.

Jornada amb experts a l’IAS

Avui amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, el Servei de Neurologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina ha organitzat una jornada a Salt amb 140 experts per avançar en el coneixement dels reptes als quals s’enfronten les persones que pateixen Alzheimer i els seus cuidadors.

Durant l’acte inaugural, el cap de Servei de Neurologia, Lluís Ramió, ha destacat la importància dels equips multidisciplinars i la coordinació entre els nivells assistencials de salut per poder donar «la millor resposta» al pacient i cuidador. La gerenta de l’IAS i de l’ICS-Girona, Àngels Morales, ha posat de relleu aquest treball col·laboratiu que situa el pacient en el centre del sistema de salut. Morales ha subratllat el valor i trajectòria del Registre de Demències de Girona en l’aportació dades vàlides i fiables de diagnòstics de demència de tota la regió sanitària.