Lluís Costa

Lluís Costa revisa en un llibre la història del diari dels Rahola «El Autonomista»

Girona 2019-04-02 El professor de la UdG sosté que «la censura i repressió actuals no són excepcionals»

Lluís Costa publica l'edició castellana ampliada de «Las construcciones nacionales»

Girona 2018-01-31 El professor de la UdG sosté que el Govern espanyol aplicava també a Catalunya els principis que regien les colònies de Cuba i Puerto Rico

Lluís Costa sosté que Cuba i Catalunya mai han tingut una actitud antiespanyola

2017-01-25 L'historiador de la UdG publica un assaig sobre la creació de consciència nacional a partir del cas de Cuba, Espanya i Puerto Rico