14 de desembre de 2020
14.12.2020
Diari de Girona
OPINIÓ

Dades, eines de futur

14.12.2020 | 00:25
Dades, eines de futur

ACatalunya es pot cursar la carrera de ciències «Enginyeria de Dades» a les universitats Politècnica, Pompeu Fabra i Autònoma. Són uns estudis relativament nous que introdueixen els elements matemàtics, d´anàlisi i de planificació que poden incidir no només en l´avaluació correcta per detectar un determinat problema sinó per avançar-se en la recerca de solucions, ja siguin en l´àmbit empresarial, la medicina, les xarxes socials o, fins i tot, en el novíssim món de la intel·ligència artificial. Actualment és la carrera que, a priori, sembla tenir més sortides laborals perquè ofereix un enfocament intens i divers de les necessitats que poden menester serveis i empreses en aquest objectiu compartit d´allunyar les boires que amenacen el nostre futur. No és una carrera fàcil però sí atractiva, no en va es demana un mínim de 12,63 punts de tall sobre els 14 possibles per accedir-hi. El seu interès rau precisament en el fet que aquests estudis posen en valor les que anys enrere eren avorrides ciències bàsiques posades ara al servei del nou concepte d´aprenentatge d´una vida plena d´esculls que avui podríem concretar en la pandèmia generalitzada de la covid-19, però que abans podia ser la crisi econòmica derivada de la bombolla immobiliària o les estratègies econòmiques de les superpotències. L´objectiu, però, no és altre que oferir les eines bàsiques per poder entendre millor el que està passant per després facilitar els conceptes intel·lectuals indispensables per cercar solucions de futur.

En aquest sentit, és bàsic poder disposar de les dades que reflecteixin el present que ens envolta. Una de les eines de diagnosis de la nostra realitat empresarial són aquelles que poden mostrar una visió global del teixit productiu d´un determinat territori. En aquesta línia, la Diputació de Girona acaba d´editar el document «Estructura Empresarial de la Demarcació de Girona», un treball exhaustiu que dissecciona i analitza la informació comptable que figura al Registre Mercantil tant des de l´òptica territorial com des de la sectorial millorant, en aquest cas, la informació macroeconòmica «Anuari econòmic comarcal» del servei d´estudis del BBVA que dirigeix el gironí Josep Oliver Alonso publicat també molt recentment.

Segons l´anàlisi de les dades que ens proporciona aquest treball, a la demarcació de Girona hi havia l´any 2018 un total de 14.713 societats mercantils que donaven feina a 142.960 treballadors i generaven un volum de negoci de 25.292 milions d´euros. Certament, la majoria de les empreses són petites però, tanmateix, és remarcable que n´hi ha 250 que concentren el 53,1% de la facturació que produeix el teixit empresarial de les comarques gironines. Les dotze primeres amb més volum de negoci generen més de 200 milions d´euros anuals concentrant el 17,50% del conjunt de les societats mercantils. Destaquen entre aquestes les alimentàries Frigorífics Costa Brava, Càrniques Juià, Noel Alimentaria, Càrniques Celrà, Frit Ravich o Càrnica Batallé, una realitat que posa en evidència la importància d´aquest sector dins del món empresarial gironí. Com no podria ser d´altra manera hi ha un apartat dedicat al sector turístic, tot i que en aquest cas el tractament de les dades és complex, ja que s´hi agrupen empreses de diverses dimensions i formes jurídiques que participen en l´oferta de béns i serveis. Amb tot, fora bo que més endavant es pogués treballar en un estudi més aprofundit que, justament, des de la seva transversalitat (restauració, bars, agències de viatges, transport, oci, cultura, etc.) contribueix a consolidar una sòlida base econòmica.

Probablement la pandèmia capgiri totes les previsions del futur immediat, però passada la crisi caldrà preparar adequadament el futur i, en aquest sentit, anàlisis com aquesta de l´estructura empresarial de les comarques gironines poden contribuir a facilitar el llarg i feixuc camí cap a la recuperació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook