L'estiu s'acosta i són molts els usuaris i propietaris de piscines comunitàries que no saben si podran refrescar-se aquest any. A dia d'avui, el govern no ha donat encara unes indicacions clares. Per això, des del Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques (CGCAFE) recorden al Ministeri de Sanitat, que l'ordre publicada per l'aplicació de la fase 2 del Pla per a la desescalada, no resol diverses qüestions relatives als requisits per a l'obertura de les piscines.

En l'ordre s'estableix un aforament limitat del 30%, si bé els administradors de finques col·legiats avisen que la majoria de les comunitats de propietaris no disposen de cap sistema de control de l'aforament. Expliquen que «no hi ha personal responsable a càrrec de la instal·lació que pugui controlar o limitar l'accés dels propietaris.

Així mateix, per acudir a la piscina s'ha d'obtenir cita prèvia i organitzar horaris per torns, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació. En aquest sentit, els administradors de finques apunten també que no és possible gestionar cites prèvies sense personal o, com a mínim, un telèfon. «La immensa majoria de les comunitats de propietaris no tenen ambdós recursos», conclouen.

A això se suma que la competència per regular és de la Junta General de Propietaris i encara no estan autoritzades les reunions de les comunitats de propietaris.

D'acord amb l'ordre publicada, a les zones d'estada dels usuaris s'ha d'establir una distribució espacial per garantir la distància de seguretat, d'almenys dos metres entre els usuaris mitjançant senyals a terra limitant els espais.

Segons els administradors de finques, si es marquen àrees d'ús reservat per a cada persona i, a més, cal reservar zona per a l'accés i de pas (tant a aquests espais com a el vas de la piscina o als vestuaris) l'espai disponible es redueix de manera que l'aforament real pot ser molt inferior a l'obligatori. Això dispararà els costos de el servei en proporció a el nombre d'usuaris.

Per facilitar l'adopció d'acords el president del CGCAFE, Salvador Díez, manifesta que han tornat a proposar a el Govern que es reguli la possibilitat de celebrar juntes virtuals, facilitant la flexibilització dels requisits per a la presa de decisions, l'augment de terminis per a la celebració de les reunions i es confirmin als propietaris que actualment ocupen càrrecs.