Narcís Piferrer · Ex-conseller delegat d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa)

«Aquest informe d'Hisenda, sentint-ho molt, diu coses que no són lògiques»

Piferrer, actual conseller delegat d'Aigües de Blanes, està sent investigat, juntament amb l'actual directiu, Xavier Ballell, per suposada apropiació indeguda per la seva gestió al capdavant d'Aigües de Girona. Immers en plena defensa, concedeix l'entrevista la setmana següent de fer-se públic un informe encarregat per l'Ajuntament que veu indicis de delictes d'administració deslleial en diferents casos. Piferrer defensa que mai ha fet res mal fet i assegura que no hi ha hagut cap irregularitat i que la seva gestió ha estat sempre d´acord amb el que establia el plec de condicions

04.08.2017 | 07:18
«Aquest informe d'Hisenda, sentint-ho molt, diu coses que no són lògiques»

L'últim informe encarregat per l'Ajuntament de Girona per saber si hi havia responsabilitats penals veu indicis de delicte d'administració deslleial, dos de forma continuada, en el cas del laboratori i el de recerques de fuites. Sobre el cas del laboratori, suposadament per utilitzar instal·lacions d'Agissa per realitzar feines en benefici de Girona SA, sobre això...?

No és cert. El laboratori està muntat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià. Una empresa com Aigües de Girona amb unes plantes potabilitzadores com té, amb aigua que ve del Pasteral, necessita tenir una sèrie d'anàlisis constants i al moment. Per això es munta el laboratori. Amb Aigües de Girona sol no se'n fa prou, per tant busquem clients de fora i tenim Aigües de Banyoles, Prodaisa, Aigües de Blanes i molts clients petits que vénen a portar-nos anàlisis d'aigua. Ara, Girona SA. no hi té res a veure amb el laboratori, ni té factures a favor ni té absolutament res. L'única cosa, en un moment donat va haver-hi un concurs a la Diputació, de Dipsalut, i se'ns va oferir la possibilitat de fer una sèrie d'anàlisis per un valor determinat. Ho vam acceptar perquè era una millora pel laboratori d'Aigües de Girona, no per Girona SA. És l'única cosa que es pot dir si hem fet ben fet o no, però des del punt de vista empresarial, més facturació és bo per la societat que factura, i qui factura és Aigües de Girona, ningú més.

Una de les coses que deia l'informe era que un 70% dels ingressos de l'activitat que s'havia generat al laboratori no era per prestar el servei d'aigua sinó a empreses vinculades a Girona SA. Ha citat Prodaisa, Aigües de Blanes....

Prodaisa es dedica als serveis d'Aigües, Aigües de Blanes és un servei d'aigües i fem anàlisis per aquestes empreses com a serveis d'aigües. La nostra tecnologia és per l'aigua i podem fer les anàlisis tranquil·lament a aquestes empreses.

Els oferia preus més baixos o descomptes?

Els preus que es feien a totes les empreses eren a preus de mercat.

A la pàgina web de Girona SA posa que té dos laboratoris, un el de Montfullà i un altre a Blanes.

Un és el d'Aigües de Girona i l'altre el d'Aigües de Blanes. El de Blanes és molt petit, per fer puntualment algunes anàlisis. El de Girona pot fer tot tipus d'anàlisis. Què passa, Blanes cobreix les seves necessitats petites i després encarrega a Aigües de Girona que li faci la resta, res més que això. Que posi a la web que tenim dos laboratoris, perfecte, però no són nostres, no és Girona SA. Girona SA el que fa és propaganda per intentar tenir clients perquè Agissa pugui facturar més.

L'altre cas és el de....

Les càmeres [per mirar les canonades de sanejament] i fuites. En el seu moment es nota, desitja i es té la necessitat de tenir un servei que faci càmeres i buscar fuites. Càmeres en podríem trobar, hi ha altres empreses. I la necessitat de buscar fuites, és un tema complicat, no és fàcil. Al final vam decidir que Girona SA. ho muntés aquest perquè podria donar servei a Girona, a Blanes, a Prodaisa, a privats, i a tothom. Si Aigües de Girona s'ho hagués muntat per ell, el 60% del temps els aparells estarien parats. En canvi, Girona SA. treballant per tothom, els posava al 100% en funcionament, si això ho hem fet mal fet, bé, que ens ho diguin però crec la visió empresarial d'aquest tema està claríssima des del meu punt de vista.

En l'informe es diu que Girona SA factura, el 2014, 72.891 euros per treballs de localització de fuites i que podria utilitzar personal i mitjans d'Agissa.

No és cert. Nosaltres [Girona SA] tenim cinc persones dedicades a això. Tenim dues persones a cada furgoneta i un encarregat que busca la feina. No hem fet servir mai personal d'Agissa ni d'Aigües de Blanes ni d'enlloc per fer la feina. És absolutament mentida.

Agissa no ha contractat a Girona SA per fer treballs utilitzant el mateix personal d'Agissa.

Per descomptat que no, Agissa contracta Girona SA i Girona SA fa la feina amb el seu personal i factura a Agissa.

A 91 euros l'hora que es parla a l'informe, de «preu desorbitat» amb un 41% de sobrecost...

Això ho diuen ells. És clar... Una furgoneta porta dues persones, més una inversió en furgoneta i amb tot el tema informàtic i a més amb totes les càmeres i tot el que hi ha. Si consideren que 91 euros és car... quan val una hora de persona? Què cobra 30.000 euros l'any? Què pot sortir a 20 euros l'hora una persona? Doncs són 40 euros l'hora de persones; d'amortització de maquinària què pot sortir, 15 euros? Ja són 55... el combustible... hi ha una sèrie de coses. Això que és tan car, tan car, vagi al mercat i miri els preus.

Un ciutadà pot pensar, com pot ser que algú, és conseller delegat d'una empresa mixta [Agissa], encarregui feines a una empresa del qual és responsable [Girona SA] i aquesta empresa privada fixa el preu que vol. No hi ha altres empreses, no es pot fer d'una altra manera, no hi pot haver concursos perquè surti millor per a tots?

Es pot fer, no hi ha cap problema, però primer, no hi ha cap més empresa a la província de Girona que tingui busca-fuites. Cap més. Per tant, ho havia de fer algú. I vam ser nosaltres. Vam comercialitzar aquest tema. A vegades penso que tant de bo no ho haguéssim fet i mira, a fer punyetes i s'ha acabat la història, però jo crec que s'havia de fer, pel bé de tothom.

Els informes destaquen com una empresa que té només 5-7 treballadors pot fer feines en principi tan grans, sense utilitzar el personal d'Agissa.

Girona SA té 5 treballadors només per aquesta feina que hem parlat, després hi ha dos directius que es dediquen a gestionar empreses, la pròpia Girona SA més Aigües de Girona i Aigües de Blanes. Però darrere nostre tenim Aigües de Barcelona i tenim Aqualia, les dues empreses més importants d'Aigua de l'Estat espanyol, per tant suport tenim tot el que necessitem, tecnologia la que necessitem, no crec que hi hagi més empreses que nosaltres que tinguin tanta tecnologia com podem tenir nosaltres. Per tant, el lògic és que estiguem en aquest mercat. I després una altra cosa, tot el que es fa, ho diu el plec de condicions, si jo era conseller delegat d'Aigües de Girona, era perquè el plec de condicions deia que Girona SA havia de portar el personal directiu per portar Agissa. Si ho diu el plec de condicions, és el que hem complert.

Després el cas de la nau del magatzem de Fornells de la Selva. El mateix, llogats en principi per a ús exclusiu d'Agissa i que s'utilitzarien també per Girona SA.

L'única cosa que hi havia, i això és veritat, és que a vegades hi tancàvem unes furgonetes i era la manera que quan sortíssim de bon matí ja tinguéssim les feines que teníem encarregades per poder-les fer rapidament. El que no es diu, quan val tancar unes furgonetes en un magatzem, 200 euros? Molt bé, 200 euros que no pagàvem, és cert, però... les oficines de Girona hi ha 80 metres quadrats reservats per Girona SA. i això ho feia servir Aigües de Girona. Quan valen 80 m2 d'oficines, molt més que no 200 euros de furgonetes. Fem una comparança.

Després l'assessorament jurídic per la querella que els va presentar la CUP, que Girona SA va contractar amb diners d'Agissa...

No no, Girona SA va contractar l'advocat que em defensa a mi i als advocats que defensen a Girona SA. Agissa no ha posat ni un duro sobre la taula d'aquests advocats. Al Consell es va votar a favor de contractar una empresa per Agissa, però no pas per defensar Girona SA ni al conseller delegat.

O sigu, els 36.000 euros d'assessorament jurídic no són de la seva defensa, són...

Per un altre tema d'Aigües de Girona, a més amb...

No hi havia cap altre tema...

Això pregunta'ls-hi a Aigües de Girona, però jo et diré una cosa. Els advocats que es va contractar en el seu moment es van contractar a mitjans del 2016, quan va sortir el tema de la querella, i jo ja no estava com a conseller delegat. Per tant qui va contractar tot això va ser Girona SA. És més, Girona SA. té una assegurança per als seus directius i consellers que cobreix aquestes despeses. I Agissa en el seu moment va contractar una empresa d'advocats pels seus temes, amb l'Ajuntament amb qui sigui, però pels seus temes. Girona SA no hi té res a veure.

Tot el que té a veure amb la retribució dels càrrecs directius d'Agissa i l'estructura. Hi havia tres membres amb un import assignat, després passen a ser dues persones i l'import segueix....

No, es rebaixa l'import. T'asseguro que en el moment que hi va haver el canvi de tres a dos es va rebaixar l'import de l'estructura. Es pot demostrar perquè hi ha els números.

Hi ha una part important i llegiré un extret de l'Agència Tributària. El conveni de 1992 «establia la manera com es redistribuiria el capital social d'Agissa, mitjançant la distribució al soci privat Girona SA i als ajuntaments dels beneficis obtinguts». El 1998 es va substituir l'expressió «els beneficis generats es distribuiran per «el marge brut generat es distribuirà». I l'Agència diu que és del tot «incongruent des del punt de vista econòmic».

Primer, la tarifa de l'aigua va per un costat i no pot tenir benefici, l'aprova el ple de l'ajuntament i la Generalitat. No pot tenir marge, és zero i això s'ha de justificar. Per tant, els marges bruts no tenen res a veure amb l'aigua, perquè si no ens haguéssim dedicat a fer obres, per exemple, no hi hauria cap marge d'aquests. Per tant són dues coses absolutament diferents. I això que diu Hisenda no és real, no funciona de la manera que diu ell i ho diuen els papers. Hem complert sempre al peu de la lletra el plec de condicions i a més ha estat auditat sempre i mai hi ha hagut una excepció en l'informe de l'auditoria.

No és estrany repartir els dividends amb el marge brut i no quan és net?

No té res a veure una cosa amb l'altra. Són conceptes diferents. Nosaltres rebem uns diners d'Aigües de Girona en concepte d'obres d'envergadura que és el 80% del marge i un 25% dels atípics, per tant, això ho rep Girona SA i Girona SA paga els impostos que li petoquen. Paga igual si ho cobrés després d'impostos a Aigües de Girona, Girona SA no pagaria impostos d'aquestes quantitats. Com que ho cobra abans d'impostos a Aigües de Girona, Girona SA paga impostos, qui no paga impostos deu ser l'Ajuntament, però és clar això és en benefici de Girona i de la gent de Girona.

No creu que s'hagi descapitalitzat Agissa.

En absolut. A més, el crèdit no es fa per res que no sigui inversió. Estem a 4 milions d'euros de crèdit, amb les obres d'envergadura que s'han arribat a fer... pensa que hem fet una planta nova a Montfullà, una planta de carbó actiu nova a Montfullà, una depuradora a Montfullà, canonades noves del Pasteral fins a Montfullà que valen molts diners... tot això s'ha hagut de fer amb crèdit. Perquè? Per què ho havia de fer l'Ajuntament teòricament, com que l'Ajuntament ens havia donat el servei a nosaltres va dir, escolta endeuta't tu, fes tu les inversions i nosaltres vam fer això exactament, vam fer les inversions que calien amb el crèdit que calia. Mai s'ha demanat un crèdit per pagar cap dividend ni per pagar res de tot això.

Una conclusió de l'informe és que Girona SA al final acabava guanyat i, si hi havia pèrdues, perdien els Ajuntaments.

Imagina que fem una obra, la que sigui i perdem 700.000 euros, pot passar. Si té pèrdues la societat, no hi ha cash-flow, si no n'hi ha, no hi ha benefici per Girona SA.

«Si Agissa no hagués pagat als ajuntaments, de manera simulada, uns dividends desorbitats per import de milions d'euros, Agissa no tindria un deute ni de 0 ni de 3 milions, si no un net patrimonial molt superior als 10 milions d'euros». També ho diu l'Agència.

Nosaltres hem complert al peu de la lletra el plec de condicions. Per tant, aquest informe d'Hisenda, sentint-ho molt, diu coses que no són lògiques. Ell el que ha de mirar és, hem complert el plec de condicions? Si. Per tant, si és així, hem complert. No hi ha volta de full.

Ara perquè tots els informes, secretaria, intervenció de l'Ajuntament, després l'Agència Tributària, parlen que es detecten suposades irregularitats?

Són ells que ho han de dir. No puc contestar-ho. D'irregularitat no n'hi ha cap. N'estic segur. No hem fet res, absolutament res, mal fet. Hem complert el plec de condicions al peu de la lletra. Si compleixes allò que pactes al peu de la lletra, ningú pot dir que hi hagi irregularitats. Primer van començar amb una cosa, com que d'aquest costat no en poden treure res, ara van pel laboratori. Escolta, no es així.

Com se sent ara, canviaria alguna cosa de la seva gestió?

No. Em sento molt bé perquè sé que no he fet res mal fet, ho tinc molt clar. I crec que no canviaria res de la gestió. Vam començar amb unes pèrdues molt importants, amb un 30%, estem en un 15%. Vol dir que ha millorat molt el servei. Vam començar amb un nombre d'avaries total de l'any 1998 de 1.215 i hem acabat amb 420 a l'any. Això vol dir que realment hem estat treballant molt bé. Perquè el servei funcioni molt millor. Si no, no es mantindria de la manera que s'està mantenint.

Pel ciutadà, s'hauria pogut abaixar el rebut de l'aigua si s'hagués gestionat millor?

No. Hi ha una cosa que diuen, l'aigua s'ha de pagar pel cost que té i l'aigua s'està pagant a Girona pel cost que té. I es paga molt més barata que a molts llocs d'Espanya. Sobre 50 i pico províncies estem a la 33 més barata. Només en tenim 20 darrere més barates que nosaltres.

Com a conseller delegat tenia delegades gairebé totes funcions. Les decisions es passaven totes al Consell d'Administració?

Les inversions es passaven al Consell, els crèdits al Consell, tot es passava al Consell. Per fer un crèdit demanava permís al Consell i explicava les inversions que havíem de fer. Els crèdits més importants que hem fet han estat per la planta de Montfullà, la de carbó actiu i la portada d'aigües del Pasteral a Montfullà i això lògicament és perquè els ajuntaments m'ho van autoritzar.

Per què alguns s'escandalitzen si ja ho sabien?

No ho sé. Els ho hauries de preguntar, però els credits que s'han fet són tots aprovats pels ajuntaments.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema