El grup de CiU a Palau-saverdera defensa que l'exalcalde, Narcís Deusedas, reclami 26.384 euros en dietes de 2011 a 2014 que corresponen a una tasca municipal. L'Ajuntament informava aquesta setmana que una sentència els dona la raó en què no s'han de pagar. CiU vol aclarir que el jutjat no «qüestiona la realitat dels desplaçaments efectuats», sinó que «no aprova la sol·licitud de pagament per defectes formals de precisió de les tasques efectuades en els desplaçaments».

Per a CiU, el Jutjat Contenciós Administratiu dona totalment la raó a Narcís Deusedas quant a la sol·licitud. I, per tant, consideren que «l'actuació divulgativa de l'Ajuntament», l'entenen «en el marc d'una campanya de revenja contra qui ha estat l'adversari polític durant més de trenta anys, i de desprestigi de l'anterior alcalde de cara a properes contestes electorals».

CiU afegeix que l'Ajuntament va aprovar i pagar les de 2015 i no la resta perquè va entendre que estaven prescrites. I l'exalcalde va interposar recurs contenciós administratiu.