La Taula Energètica i d'Habitatge de Figueres ha denunciat la «indiferència escandalosa» de l'Ajuntament de Figueres«davant la pobresa dels seus ciutadans». La plataforma ha alertat del cas d'una família amb un nadó de 16 mesos en situació de vulnerabilitat a qui Serveis Socials i Càritas els hauria negat l'atenció en no estar empadronats a la ciutat.

La plataforma ja va posar en coneixement de l'Ajuntament de Figueres de la situació de la família el passat mes de novembre entrant per registre diverses instàncies on es recollia la necessitat d'accedir aliments, roba i vacunes per a la criatura i s'hi sol·licitava el seu empadronament.

La Taula assegura que no les hi havien posat a l'Hospital per no estar empadronats i que la situació es va repetir amb Serveis Socials i Càritas Diocesana, que també els haurien negat l'ajuda en no estar donats d'alta en el padró municipal.

Segons l'entitat, la família està en un estat de «màxima vulnerabilitat social i econòmica» i necessiten que l'administració «els doni suport i que no deixi un infant sense servei mèdic i sense les necessitats bàsiques cobertes». La família viu en una habitació «d'una senyora que els ha fet aquest favor»

«Incompliment de la llei»

Des de la plataforma, Rosa Maria Chia explica que el bebè finalment ja ha estat vacunat i que la família rep menjar de Càritas, però se'ls hauria tornat a negar l'empadronament «per la qual cosa es queden sense targeta sanitària i els impedeix tenir accés a un seguiment mèdic».

Així, la Taula d'Habitatge denuncia que l'administració incompleix la normativa vigent en matèria d'empadronament i on es recull que «es pugui recórrer a un domicili fictici en els casos en què una persona sense sostre resideixi habitualment en el municipi i sigui conegut pels serveis socials corresponents».

Sol·liciten que «compleixin amb la llei i empadronin aquesta família i li donin tot el suport i empar necessari perquè puguin accedir a tots els serveis bàsics per viure en dignitat».

Davant d'aquesta situació, la Taula va posar el cas en coneixement del Síndic de Greuges, que va contactar amb la família i va requerir un informe a l'Ajuntament de Figueres.

Però un cop passat el termini de temps legal per respondre el requeriment, el Síndic no ha rebut resposta de l'administració. La institució ha reiterat la sol·licitud de manera urgent «tot recordant-li el deure de facilitar-la».