El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha acabat els treballs de prevenció d'incendis a la muntanya de colera.

S'ha actuat en 138 hectàrees d'antigues repoblacions, s'ha recuperat una part d'antigues pastures i 150 caps de bestiar boví han contribuït a mantenir el sotabosc per a la prevenció d'incendis.

A banda de les tasques forestals de prevenció s'ha millorat l'hàbitat de l'àguila cuabarrada i de xoriguer petit amb la creació d'espais oberts.

La forest està declarada d'utilitat pública, de titularitat de la Generalitat de Catalunya i majoritàriament inclosa a la Xarxa Natura 2000.

Els treballs que s'hi han realitzat han tingut una inversió directa de 122.920 euros i han permès fer l'aclarida de repoblacions de pi, l'establiment de 9,73 ha d'àrees estratègiques de prevenció d'incendis juntament amb el repàs i millora de 13 quilòmetres de vies forestals estratègiques.

Totes aquestes actuacions estan incloses dins el projecte europeu PRINCALB que té per objectiu la prevenció d'incendis forestals al massís de l'Albera. Aquest massís transfronterer ha tingut històricament una problemàtica important pel que fa a incendis forestals.

Bestiar contra el foc

El projecte d'inversió s'ha combinat amb altres actuacions de prevenció d'incendis com són l'establiment d'una franja de protecció a les vies principals, la recuperació de 16 ha de pastures i la presència de 150 caps de boví que pasturen a la forest durant el període hivernal, amb l'objectiu de facilitar el manteniment de l'estrat arbustiu i de les actuacions realitzades.