L'Ajuntament de Roses ha obert la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de set places d'agent interí de la Policia Local per a la temporada turística 2020 i per a la creació d'una borsa de reposició d'agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure. El termini de presentació de sol·licituds s'inicia avui i finalitzarà el proper 18 de març.