Figueres és a un pas de completar la nova porta d'accés a la ciutat. L'Ajuntament començarà les obres per a la creació d'un traçat de vianants entre l'aparcament de la carretera de Llançà, l'N-260, que connecti la plaça El·líptica amb la plaça Josep Tarradellas i la plaça Escorxador. Es construirà un recorregut que discorrerà paral·lel a la gasolinera i que permetrà als vianants accedir a peu al centre històric i comercial de la ciutat d'una manera més segura.

El nou itinerari per a vianants és l'última fase per completar el projecte de creació d'un nou accés des del sector est de la ciutat i que conduirà el visitant directament fins a la Casa Empordà, on hi ha l'oficina de turisme. El vianant podrà percebre ràpidament el recorregut des del gran aparcament dissuasiu de l'N-260 fins la plaça Tarradellas, on transcorrerà en diagonal pel seu interior.

Actualment, l'itinerari més natural que fan els vianants provinents de l'aparcament dissuasiu és el de creuar el carrer Nord passant per la gasolinera Petrem que hi ha a la plaça El·líptica. No hi ha cap pas de vianants adaptat ni una vorera perimetral a la benzinera, per la qual cosa les persones caminen pel mateix punt de sortida dels vehicles de la gasolinera i queden desprotegides. Tot plegat representa també un perill per als vehicles que hi circulen.

El projecte es va aprovar definitivament aquest estiu via decret d'alcaldia i es començarà a executar en les properes setmanes.

Els treballs consistiran en la construcció d'una vorera perimetral constant de 3,5 metres d'amplada que també provocarà el desmuntatge del sortidor d'aire de l'estació de servei, les pilones de protecció i dels elements de senyalització propietat de la benzinera i que estan instal·lats en zona de domini hidràulic, ja que per sota hi discorre la riera Galligans. També es construiran dos passos de vianants i s'actualitzarà el mobiliari urbà i la senyalització viària.

Les obres començaran a mitjans d'octubre i tenen un termini d'execució de quatre setmanes i el pressupost del projecte és de 41.165 euros.

L'Ajuntament estava pendent del permís de l'ACA, que ja té, i properament es farà. Tenim autorització de l'ACA i ara es farà el replanteig al lloc.

El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Figueres, Xavier Amiel, ha destacat la importància de completar aquest eix per a vianants, que permetrà redibuixar l'entrada est de la ciutat. «Serà una via segura perquè els vianants ja no hauran de creuar la gasolinera o bé fer tota la volta a la plaça El·líptica», ha subratllat.

La plaça Tarradellas i Escorxador

L'anterior govern va impulsar la transformació de la zona amb les obres de la plaça Escorxador i que va seguir amb l'adequació de la plaça Tarradellas, que va dotar l'espai central amb més espai per als vianants i amb una àrea de jocs central, convertint-se en l'avantsala de la ciutat per al visitant.

La trentena de places d'aparcament de zona blava de la plaça Escorxador s'han traslladat a l'entorn de la plaça Tarradellas, on fins ara l'aparcament era lliure i no estava regulat.