L'Escala urbanitzarà els sector dels Emperadors d'Empúries on es va començar a construir als anys 70. Es tracta dels Emperadors, que es troba entre les zones prioritàries, segons un pla elaborat per l'Ajuntament per anar projectant tots els sectors pendents. Els treballs es calcula que costaran al voltant dels tres milions d'euros i els assumiran íntegrament els veïns amb contribucions especials.

L'Ajuntament ha previst que els treballs s'executin l'any vinent, tot i que no estava reflectit al pressupost aprovat aquest mes. Com que el sector no s'havia urbanitzat mai, són els veïns els que hauran d'assumir els costos. La urbanització està situada a una de les zones més turístiques a l'estiu. Es tracta de la part propera a les primeres platges d'Empúries, les properes al nucli urbà.

Els terrenys es van anar construint fa gairebé cinquanta anys sense reparcel·lar. L'any passat el ple municipal va aprovar la quota urbanística, un import de 342.458,09 euros. Es tractava dels costos de compensacions per la reparcel·lació que s'havien de fer entre els diferents propietaris.

La reparcel·lació implica que alguns perdin terreny perquè se situa en zona verda, per exemple, i altres, en canvi, no. Així, el procés de reparcel·lació consisteix a fer primer l'agrupació de les finques incloses dins de l'àmbit de reparcel·lació per després adjudicar a les persones propietàries les parcel·les resultants, en proporció a llurs drets respectius.

I les quotes d'urbanització inclouen tant el cost de l'obra urbantizadora com les indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries per fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues.

Els carrers d'aquest sector estan en molt mal estat. Els treballs permetran disposar de vials en condicions i les connexions a tots els serveis. A més, suposarà millorar la imatge en un dels indrets més emblemàtics de la població. El sector que, segons el pla del qual disposa l'Ajuntament, s'hauria de prioritzar després dels Emperadors és el Riuet, també a Empúries.

Els veïns es van queixar del mal estat i del fet que això suposa que s'hi aparqui desordenament amb les molèsties que els genera. Per engegar aquestes obres encara no hi ha data.

A l'Escala fa anys que urbanitzen sectors que es van desenvolupar sense ni tan sols asfaltar els carrers. Un pla elaborat fa un parell d'anys marca l'ordre de prioritat.