Figueres ha viscut els darrers anys un increment en el nombre d'animals de companyia, fet que té vinculació amb un augment de la consciència animalista entre la societat. A més, un fet que assenyalen especialment des de la Protectora d'Animals i Plantes de Figueres, és que també s'ha constatat un increment en la presència de gossos de races reconegudes com a «potencialment perilloses». Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Figueres ha renovat, amb el suport de tota la corporació municipal, l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals. Un document que engloba també la gestió de les colònies de gats ferals o el control de plagues en el medi urbà.

El mes de novembre, des de l'Àrea de Benestar Animal, es va fer una crida als diferents grups municipals i a les entitats animalistes de la ciutat per consensuar el renovat text normatiu. Fruit d'aquest treball és el vot unànime a la proposta que va passar al ple d'aquest mes d'abril.

Entre les principals novetats, destaca l'obligatorietat dels portadors d'animals d'abocar aigua amb una ampolla o bidó sobre les miccions. A més, com ja ho era fins ara, de recollir els excrements amb una bossa que s'ha de dipositar en un contenidor de rebuig o paperera. Aquest punt afecta qualsevol espai obert d'ús públic.

D'una altra banda, entre altres mesures, ressalta la regulació que permet l'entrada dels animals de companyia als equipaments municipals i als establiments de concurrència pública «on l'accés amb animals no estigui específicament prohibit o condicionat», detalla la norma. I, sempre que el volum ho permeti, s'autoritza l'accés dels animals de companyia al transport públic. Els espais públics com hotels, bars, restaurants, comerços i similars podran prohibir l'entrada i permanència d'animals.