Representants polítics de diferents poblacions de la comarca han signat un acord, un primer pas, per crear l'Agència de desenvolupament de l'Alt Empordà, un ens que ha d'engegar projectes que benefiïcin totes les poblacions.

Les entitats locals impulsores del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació de l’Alt Empordà han acordat realitzar els primers passos en ferm per a la creació d'aquesta Agència de Desenvolupament Econòmi que neix, diuen, "amb la voluntat de treballar conjuntament les polítiques de promoció econòmica de la comarca, d’acord amb les necessitats detectades en el Pla Estratègic que ha estat aprovat per totes les entitats locals en àmbits com la generació de llocs de feina, la diversificació de l’economia, la captació d’inversions o l’impuls de la formació".

Representants polítics de les entitats es van reunir el 27 de maig a l'Alfolí de la Sal de l'Escala on es va decidir l'estructura possible de l'Agència una previsió dels recursos necessaris per al seu funcionament.

Segons han explicat, han acordat avançar de forma sòlida cap a la creació de l'ens, estudiant a nivell tècnic quines són les passes a seguir per constituir l’Agència amb la major brevetat possible.

Les entitats s’han compromès a que l’Agència sigui una eina útil i al servei de la comarca, emprenguent projectes i iniciatives que beneficiïn el conjunt de pobles i viles de l’Alt Empordà. També s’ha acordat estudiar models de governança que vetllin per la representativitat proporcional de totes les entitats locals, garantint la participació de pobles petits i micropobles.

A la reunió hi van participar els Ajuntaments de l’Escala, Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, Vilafant, Llançà, la Jonquera i Vilamalla; el Consell Comarcal de l’Alt Empordà; el Consorci Salines-Bassegoda, l’Associació Empordà Turisme i l’Associació de Micropobles.