L'Ajuntament de Figueres ha reduït la temporalitat de la plantilla de més del 40% a menys del 8%.

El departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, arran de la publicació del Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, ha portat a terme una modificació de la plantilla municipal que un cop negociada amb el Comitè i la Junta de Personal ha estat aprovada pel ple amb la única abstenció del grup de Ciutadans.

"La modificació representa un gran avenç pels treballadors i treballadores de l'ajuntament, ja que 82 places deixen de ser temporals en considerar-se de naturalesa estructural", han informat. D'altres, essent de caràcter laboral haurien de ser places de funcionariat i se les passa a funcionari.

L’aprovació de la modificació de plantilla redueix la temporalitat des de més del 40 % que hi havia a menys d’un 8 %. El fet d’evitar la temporalitat significa una major qualitat en la prestació dels serveis i una enorme tranquil·litat per als treballadors i treballadores municipals que no estaran més en una situació de constant precarietat.

El Vicealcalde i regidor de recursos humans, Pere Casellas, ha manifestat que "vam venir a posar ordre i ho estem fent. Hem aconseguit endreçar una situació de temporalitat que no s’havia d’haver donat mai, res em satisfà més que acabar amb una injustícia i millorar el serveis municipals".