El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha invertit 188.000 euros per millorar les pastures i infraestructures ramaderes al massís de l'Albera (Alt Empordà). Es basen, sobretot, en la instal·lació de tanques pastores elèctriques, estassar matolls i col·locar abeuradors. Les obres s'han fet amb la col·laboració de vuit ramaderies que tenen explotacions properes. A més, dues ramaderies han executat obres similars amb una inversió de 139.000 euros en les seves finques. Les obres formen part d'un projecte europeu transfronterer que tenia per objectiu millorar la ramaderia, promoure productes locals i prevenir incendis.

El massís de l'Albera compta amb 9,2 km de tancaments amb pastor elèctric que encerclen 80,5 hectàrees de muntanyes. Es tracta d'una inversió per millorar l'espai de pastura de vuit explotacions ramaderes de la zona amb l'objectiu que els animals creixin en un entorn natural al mateix temps que netegin els boscos i evitin incendis forestals. Bona part del territori forma part de la xarxa Natura 2000 i també té un Paratge Nacional d'Interès Natural a l'interior.

Les actuacions que s'han fet formen part d'un projecte transfronterer europeu que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha executat a la banda sud dels Pirineus. El Govern ha detectat diverses necessitats en les zones de la muntanya de Portbou, la muntanya de Colera, el coll de Banyuls (Rabós), el pla de l'Arca (la Jonquera) i l'entorn del corredor del Llobregat de l'Empordà (la Jonquera, Capmany i Agullana).

Les inversions s'han fet segons marcaven els diagnòstics de 41 àrees estratègiques i 14 explotacions ramaderes i consisteixen en tancaments, passos, abeuradors i estassar prats. Durant el 2020 es van fer diverses accions a la muntanya de Colera, la de Portbou i el coll de Banyuls amb un cost de 59.000 euros. En aquest primer any es van col·locar 9,2 km de tanca elèctrica i es van estassar 11,67 hectàrees per afavorir la pastura. També es van instal·lar tres passos canadencs i tres abeuradors, a més de millorar els sistemes hidràulics d'alimentació i adequar dues fonts.

El 2021 ha estat l'any que ha concentrat més inversió amb una dedicació de 129.000 euros. Aquest any s'ha treballat en la resta de zones, estassant 63,4 hectàrees per afavorir la pastura i l'estassada manual de 10,16 ha per eliminar Seneci del Cap (una planta invasiva). També s'han sembrat 4,3 ha amb pastura millorada i s'han instal·lat vuit passos canadencs, quatre menjadores i cinc abeuradors.

Les obres de millora promogudes pel Departament per fomentar la pastura en àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis s’han fet amb la col·laboració de vuit ramaderies que tenen explotacions properes (cinc de bovins de carn, dues d'ovins de carn i una de cabrum de carn).

A banda, dues ramaderies que han participat directament com a socis del projecte han executat actuacions similars amb una inversió de fins a 139.041 € en les seves finques.

Les actuacions per afavorir l’activitat silvopastoral a l’Albera són el resultat de la feina duta a terme en el marc del Programa transfronterer Alberapastur, que va ser aprovat per la Comissió Europea (CE) i s’emmarca dins del Programa de cooperació territorial Interregional Espanya-França-Andorra. El programa tenia com a finalitat dur a terme accions adreçades a la millora de la gestió dels recursos pastorals i la prevenció d’incendis i la promoció de productes, i també resoldre la problemàtica dels animals errants.

El projecte, que ha estat fruit de la cooperació entre Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals, comptava amb un pressupost total d’1,3 M€, dels quals un 65% se subvenciona amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (894.650 €).