27 de desembre de 2015
27.12.2015

Salvem el Crit demana a les administracions que aturin les obres al Golfet

Reclama tant a l'Estat com a la Generalitat que actuïn en l'habitage que
s'hi està construint

28.12.2015 | 07:07

La Coordinadora ecologista Salvem el Crit ha adreçat tant a la direcció general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat com a la direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar de l'Estat un escrit perquè se suspenguin les obres de la casa que es construeix al cim del penya-segat de la cala del Golfet, de Calella de Palafrugell. Per un costat, demana a l'ens català que es dirigeixi a l'Ajuntament de Palafrugell perquè aquest incoï un expedient de revisió de llicència d'obres i de protecció de la legalitat urbanística. I hi afegeix l'organisme estatal perquè es garenteixi la integritat física i jurídica del domini públic maritimoterrestre, la seguretat del penya-segat i de la platja, així com la preservació del paisatge d'aquest tram.
L'Ajuntament ha reconegut l'impacte que la construcció d'aquest habitatge causa, però ha declarat que la seva execució es realitza dins de la legalitat. En aquest sentit, destaca que part de la finca es troba dins de la zona maritimoterrestre, però l'Ajuntament no pot exigir al promotor que retiri l'habitatge perquè Costes va modificar la línia un cop el consistori ja havia atorgat el permís d'obres, el qual s'adequava als límits establerts aleshores.
La Coordinadora Salvem el Crit argumenta fins a set elements que avalarien la suspensió de les obres. Entre aquests punts, hi ha el fet que la finca es troba en un entorn natural on la classificació urbanística de parcel·la urbana no seria conforme a dret; o que les obres tenen un aprofitament urbanístic molt superior a l'admès al POUM de Palafrugell. També hi troben a faltar documents com ara el d'estudi d'impacte paisatgístic i l'informe preceptiu de la Direcció general d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat, i els de l'Estat i la Generalitat sobre l'afectació en domini públic maritimoterrestre. I consideren que es vulnera el principi de preservació de riscos perquè no es respecta l'estudi de riscos geològics de l'ICC i el principi de desenvolupament urbanístic sostenible a la costa.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook