Ens referim a la U. de A. 19 Urb. Balitrà de Dalt Palamós.

L'any passat a primers de març es va celebrar una reunió ordinària i extraordinària en un local de l'antic cine "Carmen" de Palamós. Els assistents en aquella reunió ens vàrem quedar sense la informació que els promotors pretenien donar-nos, doncs pretenien informar-nos de com es desenvoluparien les obres d’urbanització amb tots els seus detalls, però no va ser possible perquè la pantalla era borrosa i després de molts intents per part del senyor secretari i el senyor arquitecte, autor del projecte varen haver de desistir, a pesar de la bona voluntat del senyor arquitecte, que amb un paraigües plegat, intentava assenyalar-nos la pantalla sense poder concretar res.

Primer: El projecte d’urbanització té alguns defectes que l'Ajuntament de Palamós, com a tutor de la junta de compensació, hauria d'haver vetllat pels interessos de la urbanització i tanmateix pels interessos de l'Ajuntament, cosa que desgraciadament no ha estat així.

Els propietaris i residents de la urbanització volem que es facin aquestes obres, però d'una forma òptima i amb preus adequats; no volem ni concessions ni privilegis.

L'any 2009, es va demanar els serveis tècnics de l'Ajuntament si tenien previst els desguàs de les aigües negres de la urbanització. La resposta d'aquest senyor tècnic, que de moment no direm el nom, va ser: "Està tot estudiat i previst". Vàrem insistir dient-li que en breu començarien les obres de la variant i ell va replicar que no era "inconvència" nostra i que estava tot decidit i estudiat perfectament.

Segon: Resulta que les aigües negres de la urbanització les condueixen, segons el projecte, a la part més baixa de la urbanització, al torrent dels roures; i d'allà mitjançant unes bombes bombaran aquestes aigües negres sobre el pont de la variant, direcció al col·lector general de Palamós.

Aquest apartat és el primer punt amb desacord total per part nostre; ja que la urbanització està situada a 52 metres sobre el nivell del Carrer Nàpols de Palamós i s'hauria d'aprofitar aquest desnivell. D'aquesta forma ens estalviaríem el rebombeig amb la conseqüent despesa energètica tant pels propietaris com pel mateix Ajuntament.

Tercer: Es pretén instal·lar un grup de pressió pel subministrament d'aigua potable en la part baixa de la urbanització i no aprofitar el dipòsit que ja existeix a la part alta. I com hem dit abans amb les aigües negres, és un sobrecost innecessari, tant per part dels propietaris com per l'AJuntament. I a més a més quan l’electricitat falla, ens quedarem sense aigua i tot això empitjorat pel fet que estem al mig del bosc, indefensos davant d'un incendi forestal. I que no vinguin a dir que no ens preocupem perquè hi haurà un grup electrogen que substituirà l’electricitat de la xarxa, perquè en aquests casos sempre aquest grup falla: o no hi ha gasoil, o la bateria no va o és baixa o hi ha un embús al gasoil etc. etc... Molt diferent als grups que cada setmana es posen a prova i aquest no seria el cas amb aquest grup.

Quart: l'any 1983 ens varen donar d'alta al subministrament elèctric dels habitatges amb un cost de 456.000 pessetes cada u, després de ser recepcionada la instal·lació de baixa tensió subterrània per part d' ENHER. I ara pretenen tornar només les 456.000 pessetes, sense actualitzar-les a l'any 2021, als deu propietaris i encolomar-nos una nova instal·lació també subterrània, quan aquesta encara és totalment vigent i responsable de tot el subministrament de la urbanització per part d'ENDESA.

Cinquè: Les obres d’urbanització són pel cap baix un 21,3% més cares que el preu de mercat, exemple: Per a una parcel·la de 400 m2 les despeses són d’uns 20.000 € aproximadament i una urbanització a 17 quilòmetres d'aquí no arriba a 14.000 € pels mateixos serveis i una urbanització a 8 quilòmetres d''aquí no arriba a 14.000 €.

Sisè: Lamentem també que no s'hagi incorporat en aquesta junta de compensació, dins el projecte de reurbanització, obres realitzades i que estan actualment en servei, igual que la baixa tensió i que l'Ajuntament de Palamós n'és coneixedor.

Setè: Els deu propietaris lamentem, sobretot, el poc o nul cas que ens han fet referent al pagament d'aquestes despeses, que fa temps que diem que no tenim capacitat econòmica per fer-hi front. I ningú ha mogut un dit per les nostres reivindicacions; el nostre desig seria fer el pagament durant 5 anys.

A la passada reunió del 14 de maig se’ns va dir que havien parlat amb una Entitat Bancària i que ens farien un préstec personal. Quan arribem a l'Entitat Bancària, el primer que ens pregunten és: "Quina edat té Vostè?" Segona pregunta: "De quins ingressos disposa Vostè?" i ja no hi ha peu per a més preguntes. Un copet a l'espatlla i s'ha acabat l'entrevista.

No voldríem, després de més de 20 anys desemparats dels promotors i de l'Ajuntament, perdre l’habitatge, però si no hi ha res que ho impedeixi ens agafaran la casa a on vivim.

En el cas dels veïns que posseeixen una parcel·la sense habitatge i no poden fer front a les despeses de la urbanització, se'ls valorarà la parcel·la a un cost inferior al de mercat i se'ls pagarà aquell import, però en el cas dels que hi tenim el nostre habitatge a on hi vivim, posaran la casa a la subhasta i la perdrem igualment.

Nosaltres hem arribat a la conclusió que per tot l'exposat no ens queda cap altra camí que la justícia i si cal també recorrerem a la justícia europea.