El projecte Shhh... Silenci és una de les accions que s’ha iniciat aquest 2022 a l’hospital de Palamós i que promou un millor descans nocturn dels pacients hospitalitzats. Amb aquesta finalitat, s’ha creat una campanya de sensibilització interna entre els professionals del torn de nit i amb l’ajuda de la senyalització d’espais i altres elements per tal de contribuir a un hospital més silenciós i reparador del son.

En concret, algunes de les accions que s’han dut a terme són: la revisió de tots els carros de medicació i portes d’habitacions i propera instal·lació d’audímetre per controlar decibels de la planta, regular l’ús d’aparells electrònics durant la nit; l’atenuació de les llums de passadissos i senyalització dels interruptors a obrir en cas d’entrar a l’habitació, ús de llanternes per part del professional i l’agrupació de les tasques d’infermeria, per tal d’entrar el menor nombre de vegades possible a l’habitació.

El projecte és una de les accions que s’emmarquen dins la línia estratègica d’humanització de l’atenció sanitària.