Calonge i Sant Antoni ha inaugurat un habitatge cooperatiu per a menors de 35 anys. Es tracta d’un edifici de nova construcció, prèviament propietat d’una entitat financera, que s’ha rehabilitat per posar-lo a disposició a preu de cost per a joves del municipi. La iniciativa ha estat impulsada per l’Ajuntament i la Cooperativa Sostre Cívic.

Segons indica l’Ajuntament, el grup de cooperativistes que hi viurà està gairebé complet i pendent de les darreres gestions administratives. L’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler i Casals, va valorar positivament la incorporació de l’espai: «Aquest és un projecte que neix de la il·lusió i de la convicció que les administracions hem de contribuir de forma clara a donar oportunitats als joves dels nostres municipis. Ara amb la inauguració d’aquests pisos posem a l’abast dels joves una oportunitat de vivenda a preus assequibles».

Catorze habitatges

L’edifici consta de 14 habitatges complets i un pati d’ús col·lectiu i s’emmarca en l’estratègia de Sostre Cívic de recuperar patrimoni privat en desús, per tornar a l’habitatge la seva funció social des d’una gestió col·lectiva, de vocació pública i no-especulativa. Els habitatges es gestionen sota el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: un model a cavall entre la propietat i el lloguer, en què la tinença de l’immoble pertany a la cooperativa, i on les veïnes que en són sòcies participen i gaudeixen d’un dret d’ús indefinit. Aquest mecanisme fa també possible que els habitatges tinguin un preu assequible: les quotes d’ús dels habitatges són d’entre 280 i 400 euros, i les sòcies i socis fan una aportació inicial retornable parcialment de màxim 5.500 euros. El pressupost total de la promoció haestat de 1.560.000 euros, finançats amb un préstec hipotecari.