La humanitat s'enfronta a grans reptes globals, com la seguretat alimentària, l'accés a l'aigua potable, l'energia, el transport, la salut, el canvi climàtic... Tot i que els desafiaments són ambiciosos i ens poden semblar inassolibles, la investigació tecnològica i científica treballa en molts projectes per generar solucions.

Gràcies a especialistes, en aquest cicle coneixerem els avenços cientificotecnològics més pioners fets en el camp de l'enginyeria per fer front a aquests problemes tan rellevants. Descobrirem l'impacte que aquestes iniciatives poden tenir tant en la millora del nostre dia a dia com en la consecució d'un futur més sostenible.

Activitats d'aquest cicle

L'ENGINYERIA DEL FUTUR: NECESSITAREM PERSONES O NOMÉS MÀQUINES?

Dimecres 6 d'octubre de 2021

Al llarg de la història, els avenços en enginyeria s'han fonamentat, d'una banda, en la pràctica, en l'experimentació, i, de l'altra, en la ciència (matemàtiques, física, química…). Des de mitjan segle passat, els ordinadors han revolucionat els avenços i la presa de decisions en l'enginyeria. Els ordinadors seran capaços de prendre decisions per nosaltres? Ja ho fan? L'aprenentatge automàtic, la intel·ligència artificial i la intel·ligència de dades ja formen part quotidiana de la nostra realitat. Podríem dir que, avui dia, hem deixat als ordinadors moltes decisions que abans confiàvem a persones.

En aquesta conferència, el doctor i catedràtic de Matemàtica Aplicada Antonio Huerta Cerezuela ens explicarà l'evolució de l'enginyeria computacional, la fiabilitat de les simulacions per ordinador (incloent-hi alguns fiascos importants) i com la computació ha contribuït i ho continuarà fent en el progrés de la ciència i l'enginyeria. 

A càrrec d'Antonio Huerta Cerezuela, enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC, doctor per la Universitat Northwestern, catedràtic de Matemàtica Aplicada i acadèmic a la Reial Acadèmia d'Enginyeria.

HORARIS

Dimecres 6 d'octubre, a les 19 h

NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA

Dimecres 13 d'octubre de 2021

Nanociència i nanotecnologia no són res més que l'estudi i l'aplicació de materials extremament petits, d'una mida inferior a 100 nm. Aquestes disciplines tenen un caràcter transversal, ja que es poden utilitzar en diferents àrees del coneixement, com ara la química, la biologia, la física, la ciència de materials, la medicina o l'enginyeria.

Totes dues tenen un paper primordial tant en sectors de la investigació científica com en el mateix progrés de la nostra societat. En aquest marc, la doctora en Químiques María Vallet ens explicarà com les microscòpies d'efecte túnel i de força atòmica són realment els "ulls" i les "mans" que permeten estudiar i manipular nanoestructures en la nanociència i la nanotecnologia.

A càrrec de María Vallet-Regí, doctora en Ciències Químiques per la Universitat Complutense de Madrid, catedràtica de Química Inorgànica i acadèmica de número de la Reial Acadèmia d'Enginyeria i de la Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia.

HORARIS

Dimecres 13 d'octubre, a les 19 h

NEUTRALITAT CLIMÀTICA I DESCARBONITZACIÓ

Dimecres 20 d'octubre de 2021

A causa de l'emergència climàtica, l'objectiu del Consell Europeu és aconseguir una Unió Europea climàticament neutra per a l'any 2050. Això suposa abordar la descarbonització, fet que implica desafiaments interessants en els quals estarà involucrada tant la comunitat científica com els sectors econòmics i industrials i la societat en general.

En aquesta conferència, el doctor en Enginyeria Eloy Álvarez Pelegry examinarà, des del punt de vista de la tècnica i l'enginyeria, els plantejaments i les solucions que caldrà implementar per aconseguir aquesta descarbonització. Exposarà possibles fulls de ruta en diferents sectors, com ara l'electricitat o el transport, i, a més, tractarà vectors energètics innovadors com l'hidrogen. A càrrec d'Eloy Álvarez Pelegry, doctor enginyer de Mines, llicenciat en Ciències Empresarials, diplomat per la London School of Economics i acadèmic i secretari general de la Reial Acadèmia d'Enginyeria.

HORARIS

Dimecres 20 d'octubre, a les 19 h

Més informació