Després de la seva retirada de la primera línia de la política, Ernest Benach cobrarà 104.008,95 euros bruts l'any durant els propers quatre anys, així com una pensió vitalícia de 78.006,71 euros quan compleixi els 65 anys. Benach, que té 51 anys, ha exercit el càrrec de president del Parlament des del 5 de desembre de 2003. D'acord amb la normativa vigent, Benach té dret a percerbre, "per un període equivalent a la meitat del temps que ha estat al càrrec, i com a mínim durant una legislatura", una assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon al president parlamentari. Després de la rebaixa del 15% aplicada aquest any, el sou anual brut per al president del Parlament és de 130.011,189 euros bruts .barcelona |efe/ddg