L'aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Blanes no significa que el consistori estigui d'acord amb el futur límit de la Zona Maritimoterrestre (ZMT) que proposa la Direcció General de Costes i que comporta l'expropiació d'una part de terreny de quatre càmpings. Poc abans de procedir a la votació del Pla General, el regidor d'Urbanisme, Carles Gibert (CiU), va manar al vicesecretari que fixés en l'acta de la sessió una clàusula que actuarà com a "salvaguarda" del consistori per negociar el límit ZMT amb Costes.

Aquesta disposició d'última hora, que compta amb el beneplàcit dels empresaris turístics afectats, permetrà que l'Ajuntament es reservi el dret a presentar les al·legacions que estimi oportú en contra la futura definició de la línia maritimoterrestre que està prevista que arribi fins a l'avinguda Vila de Madrid. D'aquesta manera el govern (CiU, PDB, PP) espera poder influir en el nou atermenament, ja que una vegada sigui oficial en tot aquell espai integrat dins la línia maritimoterrestre caldrà que tant l'Ajuntament com els propietaris dels terrenys demanin permís a la Direcció General de Costes per poder realitzar qualsevol actuació.

A dia d'avui, la Direcció General de Costes encara no ha enviat al govern la delimitació proposada però Gibert espera rebre-la "a principis de l'any 2010". Per aquest motiu insisteix a anomenar la línia ZMT acotada en el nou pla general com a "línia probable" donant per fet que existeixen possibilitats de negociar-la.

Ara bé, com que aquesta norma urbanística s'enviarà a totes les administracions resultava necessari, per obtenir el vistiplau, que es dibuixés en els mapes del Pla General la línia maritimoterrestre.