Setze associacions del sector de l'agricultura, la pesca, el turisme i les activitats subaquàtiques de Catalunya s'han constituït com la Plataforma Defensem Catalunya, que s'oposa a l'ampliació tal com està projectada dels límits del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i la creació de la reserva marítima d'interès pesquer de les illes Formigues. La plataforma diu prou a les mesures de protecció del medi natural "irracionals" que no s'hagin consensuat amb les parts implicades.

La plataforma considera que les mesures "extremistes" de protecció comporten perjudicis a les activitats agrícoles, marítimes i de lleure, a banda de criticar que es pretenen imposar a la gent del territori. Segons ha manifestat el representant de l'associació d'usuaris del medi natural de Catalunya, Joan Ball-llosera, la Generalitat aplica unes polítiques proteccionistes que no respecten els usos, les tradicions i els costums de la població auctòctona, i "només beneficien les noves indústries mediambientals i els interessos dels nous grups voraços de subvencions".

La plataforma ha demanat la revisió i la paralització de la Xarxa Natural 2000 i altres mesures de protecció mediambientals. Respecte als aiguamolls, l'Associació de Pagesos, propietaris i entitats de l'Empordà (PPEE) s'hi mostrava en contra perquè no s'ha tingut en compte el territori. Estan a favor de la protecció, però demanen que es faci incorporant en els òrgans de gestió de les àrees protegides un percentatge majoritari de gent del territori i que les mesures no ofeguin la gent del camp.

La reserva de les Formigues i els Ullastres, que afectarà 3.500 hectàrees de la Costa Brava, en termes de Palafrugell, Mont-ras, Palamós i Calonge, la consideren un "disbarat". "S'intenta fer una reserva per protegir una flota professional que en cap moment no ha tingut una davallada de les seves captures, sinó que augmenten", asseguren. En el que sí que estarien d'acord és en un parc natural com el de les illes Medes.