15 de abril de 2010
15.04.2010
Blanes

Urbanisme aprova el pla urbanístic "en un temps rècord"

El llum verd al planejament es va donar el febrer, però li faltava aportar alguns documents

15.04.2010 | 15:08
Imatge aèria d´arxiu del terme municipal de Blanes.

La Comissió d'Urbanisme de Girona va aprovar definitivament el Pla d'Ordenació Urbanístic de Blanes (POUM). El passat mes de febrer el planejament del municipi va arribar a les mans d'Urbanisme però, aleshores, el director general d'Urbanisme, Pere Solà, va explicar que quedaven alguns temes menors per resoldre com per exemple no permetre el canvi d'usos d'hoteler a residencial si no hi ha plans de millora urbana.
En dos mesos l'Ajuntament blanenc ha fet la feina que se li va requerir, i ahir el nou POUM tornava a entrar a la Comissió d'Urbanisme de Girona. Després de valorar la documentació que el consistori ha aportat, Solà va donar per bo definitivament el projecte urbanístic del municipi. Dos mesos que el mateix director va qualificar com un "temps rècord". Ara només queda pendent que el POUM es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat.

Contenció del creixement
El planejament preveu una reducció del sostre urbanitzable i una contenció del creixement durant la vigència del nou planejament. En aquest sentit, i segons el fet que el municipi prové d'un passat marcat pel desenvolupament industrial, Blanes ara aposta per fer una reconversió cap als usos turístics. D'aquesta manera es preveu una zona hotelera, recupera els espais dels càmpings i preveu la construcció de l'Illa de Blanes amb equipaments culturals i hotelers. Un altre aspecte destacable del nou planejament és que aprofundeix en la millora de la qualitat ambiental i paisatgística amb la recuperació de zones verdes emblemàtiques i característiques de la morfologia del municipi. Per exemple es contemplen zones de parcs de fins a dos quilòmetres de longitud.
Respecte al creixement urbanístic es preveuen fer 5.000 nous habitatges, dels quals 2.000 ja estan fets. Aquests es concentraran a sobre de la carretera que porta a Lloret de Mar i, alhora, permetrà unificar i relligar les actuals urbanitzacions disperses. Finalment, el sector de Nylstar i el seu entorn es manté com a sòl d'ús industrial i comercial.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook