03 de octubre de 2012
03.10.2012

"FER EL PAGÈS" A BLANES

03.10.2012 | 02:00
"FER EL PAGÈS" A BLANES

La definició de la paraula pagès que dóna el diccionari és la d'una persona que es dedica al conreu de la terra. A diferència del terrassà que viu dintre vila, el pagès acostuma a viure als afores, sovint en una masia. Una altra definició de pagès, sortosament ?menys utilitzada, és la que fa referència a un individu amb poques llums i/o una mica babau. Expressions com: "calla, tu, pagès!" servien fa anys per desqualificar algú o les seves opinions. Un costum que molestava profundament el meu pare, que, tot i ser pagès (terrassà) d'ofici, era un home llegit i culte. Tota aquesta introducció ve a compte per saber quina definició escaurà millor als pagesos de Blanes, segons les decisions que acabin prenent i/o entomant davant el problema de la no-neteja d'algunes rieres del municipi. Unes rieres absolutament col·lapsades per vegetació i deixalles que el novembre passat van provocar inundacions i desperfectes. L'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) màxima responsable de la neteja diu que no te diners per complir les seves obligacions! Qui gestiona aquesta entitat? L'Ajuntament, responsable subsidiari, diu que tampoc te pressupost per destinar a aquest "greu problema". I els pagesos que, en temps pretèrits, -com feien els veïns amb els seus carrers- netejaven el tram de riera que llindava amb les seves terres, ara, paradoxalment, fins i tot podrien ser sancionats per la insolvent ACA, si decidissin fer-ho pel seu compte.
A més, ADIF (Renfe) propietària de terrenys per on discorre un llarg tram de les esmentades rieres, no te cap intenció d'assumir la part de responsabilitat que li pertoca i remet a l'ACA a aquells que li reclamen implicació. I Nylstar (SAFA) que llinda també amb un bon tram d'alguns torrents, encara no s'ha manifestat amb claredat. Malgrat tantes responsabilitats compartides, una de les poques coses certes és l'estat lamentable i perillós de les rieres. També és cert, però, que acceptar d'una banda, que l'ACA, ADIF i SAFA, es rentin les mans i de l'altre, que l'ajuntament ofereixi només suport emocional i administratiu representaria una veritable injustícia. Tenint en compte que, en les quatre entitats esmentades recau (en diferent mesura i per diferents motius) la responsabilitat més gran a l'hora de resoldre el problema, si els pagesos assumissin tota la despesa de la neteja, com ingènuament proposa algun dels seus representants, podrien (podríem) acabar tenint l'amarga sensació que "han (hem) fet el pagès".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook