El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha posat en marxa una instrucció per regular l'activitat privada a tots els centres del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). El director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, va explicar ahir que davant l'increment de demandes de realitzar activitat privada per part d'alguns d'aquests centres que "tenen capacitat per fer més activitat de la que fan", el Departament ha ordenat la normativa ja existent perquè no hi hagi dubtes de què es pot fer i què no.

Així, la instrucció, que s'espera que estigui aprovada a finals d'aquest mes, recull les condicions sota les quals algun dels centres del SISCAT poden realitzar activitat privada.

Aquesta instrucció que, segons Padrosa, no substitueix cap normativa sinó que recull l'actual, vol ordenar les peticions que han arribat al CatSalut per part de diferents centres públics que volen ampliar la seva activitat sanitàri amb prestacions més enllà de les que ofereixen a través de la cartera pública de serveis, per a millorar el seu finançament.

Segons Padrosa, els hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) "no faran activitat privada" ja que aquests centres per les seves ?peculiaritats es regeixen per una llei pròpia del 2007 que no ho permet.

Així, aquests hospitals -entre els quals hi ha l'hospital Josep Trueta, per exemple- només podran realitzar activitat privada en el cas que un tercer pagui els serveis, com una asseguradora, o quan el pacient no estigui assegurat o vulgui ser tractat com a privat.

Els centres de l'ICS "no dediquen les seves instal·lacions per fer activitat privada, han de batallar perquè tots aquells que utilitzin les instal·lacions compensin l'actuació sanitària", va especificar ahir el director del Servei Català de la Salut en la roda de premsa de presentació de la instrucció.

En canvi, la instrucció si que contempla que en el cas de les empreses públiques i Consorcis (EPICs) i els altres centres que formen part del SISCAT si que poden ampliar la seva cartera de serveis i realitzar certa activitat privada com pot ser acupuntura o cirurgia estètica per millorar el seu finançament.

Regular les condicions

La normativa regula el fet que no es produeixin dues llistes d'espera, el que suposaria una distinció entre els pacients que paguen i els que no i que uns passin per davant dels altres, sinó que hi hagi una llista única i que no es produeixi l'anomenat fenomen de les portes giratòries, és a dir, pacients que entren per la pública i són derivats a la privada.

"Hi ha centres que tenen una llei pròpia i per tant s'hi han de cenyir i d'altres que tenen un marc més general, les situacions de partida són diferents i cal especificar que l'accés sigui únic i que es garanteixi que no hi pugui haver transvasaments de cobertura entre la sanitat pública i la privada", va puntualitzar ahir Josep Maria Padrosa tot afegint que l'objectiu de la instrucció és emmarcar tota la normativa existent perquè "cal recordar quines són les regles de joc".