17 de juny de 2015
17.06.2015

El concurs irregular que va tornar a guanyar GRS després de la sentència

La jutgessa creu que va disposar d'informació privilegiada sobre el plec de condicions

22.06.2015 | 07:09

La interlocutòria de la magistrada recull també les irregularitats en el concurs per a la contractació del servei d´assistència tècnica, assessorament en gestió tributària i gestió cadastral, recaptació i inspecció del consell comarcal. Es tracta d´un concurs que va convocar el Consell Comarcal de la Selva com a conseqüència d´una sentència ferma dels tribunals de justícia invalidant el contracte vigent amb GRS Arc Local, suscrit el 2006.

Va ser una altra empresa que va concórrer al concurs que va denunciar determinades irregularitats. El Jutjat Contenciós número 2 de Girona va donar la raó a l´empresa demandant el 7 de setembre de 2010 declarant nul el plec de clàusules administratives i tècniques del concurs.

Arrel d´aquesta sentència el Consell resol i posa fi al contracte de 2006, de comú acord amb GRS, i proposa en el mateix acte convocar un nou concurs. Mentre no es produeixi la nova adjudicació GRS seguirà prestant el servei.

El febrer de 2011 es va fer pública la convocatòria del concurs, al qual hi va concórrer GRS i una altra empresa. Novament, GRS va resultar l´adjudicatària però la jutgessa creu que ambdues empreses no van participar en igualtat d´oportunitats ja que GRS «va poder ser afavorida» en el sentit que va disposar «d´informació exclusiva sobre el concurs».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook