19 de desembre de 2015
19.12.2015

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas aprova un pressupost de 3.444.996 € per al 2016

21.12.2015 | 07:18

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas va aprovar inicialment, el passat 14 de desembre, els pressupostos municipals de l'any 2016, per un import de 3.446.996,92€. L'alcalde, Lluís Amat Batal (La Vall Plural-AM) va comentar: «El pressupost està pensat per a les persones i pel seu benestar diari, i es caracteritza per integrar petites obres i inversions arreu del municipi». Va afegir: «Perquè, a dia d'avui, és el que la gent ha manifestat que necessita».
Amar va explicar que le necessitats li van ser expressades en les reunions amb entitats i veïns produïdes en es darrers mesos. L'equip de govern va fer assemblees informatives per recollir les demandes dels pobles de la Vall i poderles incorporar al pressupost. Per això els pressupostos preveuen la creació de partides destinades a locals socials, comunicació, cultura, participació i educació. També han incrementat les partides de transferència corrents a entitats del municipi (associacions de veïns, comissions de festes, entitats culturals, etc.). La idea és donar-los suport.
A nivell d'inversions, l'Ajuntament té previst destinar-hi un total de 988.407,53 € durant l'any 2016. Entre els projectes destacats figuren un pont al bicicarril de les Olletes, la construcció de zones per contenidors, l'obertura i arranjaments de camins rurals i l'adequació dels locals socials.
Finalment, es destaca l'inici de l'arranjament de la carretera Parcel·lària, al tram de La Pinya - Veïnat Nou.
A nivell econòmic i tècnic, el pressupost previst per l'exercici 2016 compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. No està prevista la contractació de cap operació de crèdit en l'exercici 2016 i, tot i això, hi ha increment de l'1,69 % de l'estalvi net.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook