Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Centre d´Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf) han elaborat un estudi que revela l´èxit del procés de reintroducció de les marmotes als Pirineus, que han colonitzat tota la zona, tot i la poca variabilitat genètica dels animals. Segons l'estudi, publicat ala revista Conservation Genetics, les marmotes reintroduïdes al Pirineu mostren molt poca variabilitat genètica perquè provenen de només dues localitats alpines i no s'han barrejat entre elles, encara que això no ha suposat cap impediment perquè la reintroducció hagi estat un èxit.

Els investigadors Mariona Ferrandiz-Rovira, Bernat Claramunt i Irene Figueroa (CREAF-UAB) han estudiat la variabilitat genètica i la procedència de tres poblacions de marmota alpina (Marmota marmota) situades a Andorra, la Cerdanya i el Ripollès.

Segons ha explicat Ferrandiz-Rovira, «que les poblacions siguin diverses genèticament és important en general, però ho és encara més quan les poblacions són petites, com és habitual en les reintroduccions d'espècies». La raó és que «quan la diversitat genètica de la població és baixa, generalment augmenta la probabilitat d'extinció i es redueix la capacitat d'adaptar-se al nou ambient, que implica inevitablement canvis», segons la investigadora. Per aquest motiu, els investigadors volen estudiar pròximament com reaccionaran al canvi climàtic aquestes poblacions de marmotes.

El baix nombre d'exemplars fundadors -uns 400 reintroduïts en 40 anys-, juntament amb l'aïllament geogràfic i genètic, «ha provocat que la diversitat genètica de les tres poblacions pirinenques s'hagi vist molt reduïda». «La població del Ripollès és molt diferent genèticament a les dues altres», ha puntualitzat Ferrandiz-Rovira. «En no barrejar-se entre elles, cada població del Pirineu encara s'assembla molt a la d'origen dels Alps, i per això hem pogut identificar d'on provenen amb molta precisió», ha explicat.

Inicialment, els investigadors sospitaven que totes les marmotes van ser reintroduïdes a partir d'una única regió alpina de procedència, però ara s'ha vist que n´hi ha dues: les marmotes reintroduïdes a Andorra i la Cerdanya provenen de Mercantour, al sud dels Alps, mentre que la població del Ripollès prové del nord, de la regió de Vanoise.

Segons la recerca, la reintroducció de marmotes alpines als Pirineus durant bona part del segle XX ha estat un procés sovint poc coordinat i mal documentat, sense un registre clar de l'origen dels individus reintroduïts. Les marmotes del Pirineu, extingides fa uns 15.000 anys, es van reintroduir en diverses zones del Pirineu francès entre els anys 1948 i 1988, on ràpidament es van establir i van colonitzar gairebé tota la cara sud del Pirineu. Inicialment, es van alliberar prop de 400 marmotes fundadores, que en poc temps van arribar a formar una descendència de 10.000 exemplars.

Els investigadors han conclòs que, malgrat la falta de seguiment i la baixa diversitat genètica de les poblacions estudiades, la reintroducció ha estat de molt èxit i les marmotes han aconseguit colonitzar el Pirineu.

Segons el CREAF, aquest estudi pretén ser a la vegada una guia per a altres reintroduccions d'aquesta i d'altres espècies, sobretot per aconseguir reintroduir-les a l'est dels Alps després de diversos intents fallits, i per a l'espècie de marmota de l'illa de Vancouver, en greu perill d'extinció.