Els centres escolars que detectin un cas greu de consum i tinença o venda de drogues hauran de comunicar-ho al Departament d'Ensenyament, que centralitzarà un registre i, a més de donar eines i recursos als docents, es podrà comprovar què està passant a les aules i al seu entorn.

Aquesta és una de les novetats del nou protocol de Prevenció per la detecció i intervenció sobre Drogues als Centres d'Educació Secundària que Ensenyament posarà en marxa l'any vinent i que, tal com van informar des de la Conselleria, neix amb els objectius de disminuir els joves que consumeixen algun tipus de droga i retardar-ne al màxim l'edat d'iniciació.

Així, tal com va explicar la sots-directora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, Gené Gordó, el nou protocol dota al Departament d'una nova eina per poder actuar davant el consum de drogues entre els adolescents i, a la vegada, facilita eines i recursos als docents i directors d'instituts, així com a tota la comunitat educativa. Per lluitar contra el fenomen, l'administració ha apostat per la prevenció i el canvi cultural, deixant de banda la mesura punitiva i les sancions per prioritzar la intervenció, precisament, preventiva.

A partir de més de 40 programes, es treballarà aquesta prevenció en base a tres objectius bàsics: evitar que els menors consumeixin alcohol o drogues i, si ho fan, que es retardi l'edat mitjana, que actualment està fixada als 14 anys. La finalitat és evitar al màxim els danys al cervell, ja que si està més madur té més factors de protecció i menys vulnerabilitat; per tant, la voluntat és que, si finalment es consumeixen drogues, tingui el mínim efecte possible. Així ho va explicar el sots-director general de drogodependències del Departament de Salut, Joan Colom, qui va destacar que el nou protocol servirà de «marc· per ajudar a la comunitat educativa a abordar el problema.

Pautes, material i webs

El document presentat divendres recull pautes d'actuació per al professorat, programes, materials i webs per treballar a l'aula i també a la família, institució amb la que Ensenyament va dir que vol potenciar el treball.

A més, el protocol vol superar la sanció i que el conflicte sigui una oportunitat educativa tant per a l'alumnat com per a les famílies. Per aquest motiu, es proposa intervenir mitjançant la reflexió i l'anàlisi dels fets, així com també de les repercussions.

La consellera del Departament d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, va destacar que hi ha la sensació que «els centres són responsables de tot» i que cal recordar que també ho són els pares. Però, va reconèixer que el fet que tots els alumnes passin pels centres educatiu no permet que els docents es desentenguin d'aquest àmbit, el del consum de drogues. Per aquest motiu, la consellera va assegurar que es treballarà en base a la informació, l'acompanyament i l'educació.

Per la seva banda, el conseller de Salut, Toni Comín, va voler prestar atenció en el fet que les mesures preventives en l'àmbit escolar tenen molta més eficàcia que en altres àmbits i el va descriure com un espai «privilegiat» de treball.