Les sessions de musicoteràpia ajuden a millorar les situacions d'ansietat i solitud, el que es tradueix en una millora del nivell de benestar dels participants. És la conclusió de Temps de Sons, un estudi musicoterapèutic dut a terme en els darrers tres anys a Santa Coloma de Farners. El treball, que estava conduït per la musicoterapeuta Anna G. Castells, s'ha centrat en analitzar l'eficàcia de la música per gestionar situacions emocionals dificils.

Entre el 2015 i el 2017, 31 persones han seguit diverses sessions de musicoteràpia per afavorir l'alliberament de tensions, el desenvolupament de la creativitat i la imaginació, l'augment de la capacitat d'expressar sentiments i millorar les habilitats socials.

Els resultats observats en els participants, que van seguir una sessió setmanal de musicoteràpia d'una hora durant deu setmanes, s'han mesurat amb les conegudes escales de Soledat de la Universitat de Califòrnia Los Angeles i d'Ansietat de Hamilton.

Els responsables de l'estudi destaquen que els resultats «han estat molt positius i esperançadors», ja que entre un 70 i un 75% va mostrar millores tant en l'ansietat com en la soledat, i va millorar el seu nivell de benestar.

Així, Temps de Sons ha observat una millora gairebé generalitzada en tots els participants i conclou que el nombre de sessions i les tècniques musicoterapeutes utilitzades han estat adequades per acilitar la gestió de les dificultats emocionals que presentaven els participants. En alguns casos particulars que van presentar puntuacions finals més altes que les inicials, van estar justificades per la situació emocional puntual que

aquells dies patien els afectats, segons lels responsables de l'estudi.

L'elaboració de l'informe final d'investigació ha estat assessorat pel doctor en comunicació, enginyer i músic Jordi A. Jauset.