Llicenciats en Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia s’han organitzat per reclamar que puguin treballar a educació secundària sense haver de cursar un màster que repeteix els continguts de les seves carreres, i que costa prop de 2.500 euros. El col·lectiu Psicopedagogia Reivindica afirma que «és una injustícia flagrant», tal com va remarcar un dels seus integrants gironins, Jordi Roca Mallarach.

Des de fa 8 anys i mig, el Màster de formació del professorat d’ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d’Idiomes és un requisit imprescindible per exercir la docència en aquest nivell educatiu, substituint l’antic Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP). El Departament d’Ensenyament en fixa els continguts i explica que fer-lo acredita la formació pedagògica i didàctica necessària per exercir la professió.

Entre les prop de 150 persones que fins ara s’han adherit a Psicologia Reivindica hi ha, sobretot, diplomats en Magisteri i Educació Social i llicenciats en Pedagogia, Psicologia i Psicopedagogia que es van titular després de l’1 d’octubre de 2009. La plataforma ha creat un compte a Twitter i un grup de WhatsApp i a Facebook, on critiquen que «l’única alternativa que se’ns brinda és matricular-nos al Màster de Secundària (o el de Psicopedagogia) i tornar a fer -i pagar- unes assignatures i pràctiques que ja hem realitzat».

Un màster de 2.470 euros

Jordi Roca, de 42 anys, és un dels afectats. Ell va començar la carrera el 2005, però la va aturar per raons personals i no la va acabar fins al 2011, i ara transmet el disgust del seu col·lectiu: «Entenem que un filòleg, un geòleg, un físic o un matemàtic hagin de fer el màster, però no nosaltres, que ja tenim la formació pedagògica».

El preu del Màster de Secundària aquest curs 2017-2018 és de 2.470,2 euros, d’acord amb el que especifica el web del Departament d’Universitats i Recerca: té una durada de 60 crèdits -que es poden fer en un o dos anys acadèmics- i cadascun d’ells té un cost de 41,17 €. El Pla d’estudis s’organitza en un pràcticum i 4 mòduls, que n’inclouen un de comú en formació psicopedagògica i social, un altre d’específic per a cada especialitat i un pràcticum i un treball final, també comuns.

Quan el Ministeri d’Educació va informar que s’havia de cursar, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya amb l’alumnat que estava realitzant una llicenciatura amb el mateix pla d’estudis que abans de l’octubre de 2009. Aquest és, precisament, l’argument principal dels professionals agrupats a Psicologia Reivindica.

En el seu moment, el COPEC va adreçar una carta al ministre per demanar-li, sense èxit, que aquest col·lectiu quedés exempt de fer el Màster de Secundària. Gairebé 9 anys després d’aquesta petició, divendres, la doctora en Pedagogia i secretària en funcions de la Junta de Govern d’aquest Col·legi, Maria Concepció Torres Sabaté, va explicar que segueixen treballant-hi, «però des del Ministeri no s’ha mogut res». Malgrat això, va mostrar confiança que des del Consell General de Col·legis de Pedagogs i Psicopedagogs d’Espanya -que engloba els de Catalunya, les Balears i el País Valencià- «podrem fer més pressió conjuntament».

Torres va recordar que, inicialment, el decret ministerial pretenia que tots els llicenciats fessin el màster, però la reacció dels afectats i els col·legis professionals van aconseguir pactar una data -la de l’octubre de 2009-; que no va ser cap solució ni per als estudiants que acabaven de començar primer ni per als que estaven en cursos més avançats, ja que va passar un temps abans que les llicenciatures s’extingissin per implantar-se els graus. Una altra queixa de Psicopedagogia Reivindica és que les universitats no els van advertir «que els nostres estudis serien substituïts i reduïts a un màster».

La secretària del COPEC va dir que «secundem el col·lectiu, tot i que no estem d’acord en què la titulació no serveix per a res perquè estem en molts àmbits» -en gabinets, justícia, medi ambient...- i va avançar que la presidenta s’hi reunirà aviat «per parlar i començar a fer una planificació d’acció». CCOO s’hi va trobar divendres.