10 de desembre de 2018
10.12.2018
Diari de Girona

Els hospitals Trueta i Campdevànol podràn tractar abans els pacients que pateixin un infart cerebral

El programa Teleictus amplia el seu abast a la comarca del Ripollès

10.12.2018 | 13:01
Un pàcient atès des de l'Hospital de Campdevànol

L'hospital de Campdevànol, amb la col·laboració del Trueta de Girona, ha posat en marxa el Teleictus, un projecte que s'esten a tot el Ripollès i que permet avançar el tractament de pacients amb un infart cerebral. El programa es va iniciar l'any 2012 a la regió sanitària de Girona, i que ja es fa servir als hospitals de Figueres i Palamós. Gràcies a un sistema de telemedicina, quan un pacient pateix un ictus, els professionals que l'atenen al Servei d'Urgències es connecten telemàticament amb els neuròlegs del Trueta.

L'objectiu d'aquesta comunicació és que els ajudin amb el diagnòstic, per tal que es pugui instaurar el tractament de reperfusió al pacient a l'hospital comarcal mateix. Aquesta pràctica permet avançar l'inici del tractament, fet que contribueix a eliminar o disminuir les seqüeles de l'ictus. Aquesta reducció del temps permet una recuperació millor dels pacients i l'increment del nombre de candidats a rebre el tractament amb trombolítics per desobstruir les artèries afectades.

Els trombolítics són els fàrmacs que han mostrat ser més eficaços en el tractament de l'infart cerebral en les primeres hores. Aquest tractament consisteix en l'intent de dissolució del trombe que ha clos l'artèria i que dificulta la circulació cerebral correcta. El tractament amb un fàrmac endovenós es pot administrar als pacients en qui no té contraindicació i que arriben al centre dins les quatre o cinc hores següents a l'inici dels símptomes.

La posada en marxa del Teleictus permetrà el contacte directe entre els professionals d'ambdós centres i la protocol·lització de circuits d'atenció als pacients amb ictus. Aquest fet, permetrà millorar la identificació dels pacients que podrien rebre tractament recanalitzador de manera precoç.

Les previsions són que es puguin realitzar una quinzena de connexions a l'any, i que en el 50 % dels casos es pugui avançar a Campdevànol el tractament trombolític. Cal tenir present que la distància entre el Ripollès i el Trueta és la més gran de la Regió Sanitària de Girona, de manera que aquest sistema permetrà avançar el tractament als afectats. En aquest tipus de malalties, que s'anomenen temps-depenent, la rapidesa en l'administració del tractament està directament lligada a les possibilitats de recuperació del pacient.

La instal·lació del programa permet la connexió a través d'equips portàtils (dispositius mòbils i tauletes) de manera que es pot utilitzar des de qualsevol ubicació on es trobi el pacient. El de Campdevànol és el primer sistema de connexió portàtil que s'instal·la a tot l'estat espanyol.

Pacients tractats amb Teleictus a Figueres i Palamós

Des que es va posar en marxa el Teleictus, s'han atès telemàticament un total de 203 pacients, 106 de Palamós i 97 de Figueres. Durant l'any 2018 s'han realitzat un total de 40 connexions de Teleictus (22 amb l'Hospital de Palamós i 18 amb el de Figueres). La meitat dels pacients van rebre tractament trombolític, que es va iniciar al mateix hospital comarcal d'origen, cosa que va reduir el temps entre l'inici dels símptomes i el del tractament. En la resta de casos, es va descartar el tractament per diversos motius: perquè no eren pacients candidats a rebre'l, es tractava d'hemorràgies cerebrals, o bé el dèficit era menor.

A més, un terç dels pacients (4 de Palamós i 9 de Figueres) va ser derivat directament a un hospital terciari de Barcelona, ja que eren candidats a tractament endovascular addicional. Tots 40 pacients van ser ingressats a la Unitat d'Ictus del Trueta, ja que sigui perquè hi van ingressar directament des de l'hospital comarcal o després de passar pel centre hospitalari barceloní.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook