10 de gener de 2019
10.01.2019
Diari de Girona

El Bisbat de Girona nomena un delegat diocesà de protecció de dades

El càrrec ha recaigut sobre el vicari general, Lluís Suñer, i la seva tasca consistirà a garantir que es compleix la llei

10.01.2019 | 00:46
El Bisbat de Girona nomena un delegat diocesà de protecció de dades

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va nomenar fa uns mesos Lluís Suñer com a delegat diocesà de Protecció de Dades, després del decret aprovat per la Conferència Episcopal Espanyola sobre la Protecció de dades de l'Església Catòlica a Espanya. El decret es va aprovar en l'assemblea plenària celebrada dels dies 16 a 20 d'abril de l'any passat.

L'àmbit d'actuació del nou delegat episcopal s'estendrà a les activitats institucionals de la Cúria diocesana, altres organismes diocesans i les parròquies. La seva competència arribarà a la recollida i tractament de les dades personals dels fidels i d'altres persones que puguin mantenir relació amb la Cúria, els organismes diocesans o les parròquies.

Segons s'estableix en el decret signat pel bisbe, les funcions del delegat diocesà de Protecció de Dades consistiran a vetllar pel compliment de les disposicions canòniques sobre la matèria i garantir que no es porti res a terme que sigui contrari a les normes vigents, autoritzar en cada cas els procediments que els responsables i encarregats de fitxers o tractament de dades es proposin dur a terme, elaborar i mantenir actualitzat el registre d'activitats de tractamet de dades de totes les entitats sobre les quals té competència i elaborar l'avaluació de l'impacte dels diferents processos de tractament de dades que es realitzin en l'àmbit de la seva competència. Finalment, també haurà de procurar una formació específica en la matèria d'aquells que s'ocupin de gestionar fitxers o desenvolupar procediments de tractament de dades en l'àmbit de la seva competència.

Aquesta tasca ha recaigut en el vicari general del Bisbat, Lluís Suñer, que l'exerceix ja des de fa uns mesos. També és moderador de la Cúria.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook