S'ha posat en marxa una nova entitat de salut mental amb seu a Girona, la Foixarda, per vetllar pels drets dels estudiants amb discapacitat psicosocial a la universitat. L'entitat, que es va fundar al mes de juny, està liderada per Hugo Rovira i treballa en la mateixa línia d'altres entitats i institucions com el Departament de Salut o la Xarxa de Salut Mental i Addicions de les Comarques Gironines per abordar l'atenció a la salut mental des d'una visió comunitària, potenciant l'apoderament de les persones amb problemes de salut mental.

Rovira assenyala que des de l'entitat es vol col·laborar amb les universitats públiques catalanes i altres entitats de salut mental en primera persona per crear una xarxa universitària catalana de grups d'ajuda mútua i promocionar, juntament amb l'accés a la universitat de les persones amb discapacitat psicosocial, la seva inclusió laboral com estudiants o titulats universitaris en el mercat laboral ordinari.

«Fins llavors informen a través de les xarxes socials aquests estudiants, molts dels quals pateixen autoestigma i, per tant, no demanen ajut, sobre els drets que tenen o els recursos que els centres universitaris ja ofereixen a través d'unitats d'atenció específica perquè puguin participar plenament en la vida universitària, ja que solen desconèixer els seus drets o els recursos dels quals disposen», indica el responsable de la Foixarda.

A més, volen promoure també a les universitats la visibilització de testimonis d'exestudiants amb discapacitat psicosocial que han passat per la seva mateixa experiència, així com xerrades de sensibilització sobre la salut mental perquè els professors i els companys en prenguin consciència i puguin ajudar-los acadèmicament.