La contractació de persones amb discapacitat intel·lectual als centres especials de treball (CET) de la Fundació Ramon Noguera quasi s'ha doblat els últims 4 anys, ja que ha passat de 106 treballadors el 2014 a 196 el 2018; amb una xifra més alta, 200, el 2017.

Aquestes dades es recullen a l'última memòria anual de l'organització, que s'acaba de publicar i repassa el més destacat d'una feina feta que, tal com destaca el president del grup, Salvi Amagat, té les persones amb discapacitat intel·lectual com a «protagonistes».

L'any passat, aquesta entitat sense ànim de lucre va donar feina a 196 gironins amb discapacitat intel·lectual en alguna de les seves set línies empresarials amb centres especials de treball, 135 dels quals eren d'especials dificultats -en aquest àmbit, es considera així a partir d'un grau reconegut del 33%. Com a la plantilla global, aquest nombre també es va superar el 2017, quan van arribar a 141.

A banda de la contractació als CETs, la Ramon Noguera també va inserir 22 persones al mercat laboral ordinari, amb la col·laboració de nou empreses.

Una vegada contractats, aquests treballadors reben l'acompanyament de professionals que en fan un seguiment al seu nou entorn laboral. Abans, l'organització els ofereix sessions de formació i d'orientació -44 el 2018- amb l'objectiu de guiar-los en la recerca de feina, ja sigui en centres especials de treball o en qualsevol altre context.

El balanç de l'últim exercici també incideix en els diferents serveis d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, per a les quals la fundació disposa de 130 places en llars residències que l'any passat van tenir 97 usuaris; als quals en cal afegir 30 del servei Respir, per a famílies que necessiten un acolliment eventual. També el 2018, es van atendre 17 ciutadans a la llar, amb un suport que els permet no haver de marxar de casa. Tretze usuaris més van rebre atenció especialitzada durant el dia, a Sarrià de Ter; i 111 van participar en sessions de teràpia ocupacional a Girona i Llagostera.

Atenció a un miler d'infants

Des del 2014, cada any ha augmentat el nombre d'adults amb discapacitat intel·lectual que han utilitzat algun d'aquests serveis, passant de 199 a 238 el 2018. Pel que fa a menors, l'any passat 1.061 infants van acudir al servei de Desenvolupament infantil i d'atenció precoç (1.056) o van rebre una atenció especialitzada en una escola bressol ordinària a Salt (5); ara fa quatre anys, l'atenció a la infància de la Fundació Ramon Noguera va arribar a 752 criatures.