? Agricultura alerta del perill de llençar petards i fanalets de foc en zones amb vegetació. Fa una crida per recordar que està totalment prohibit llençar fanalets que continguin foc. Els fanalets, un cop enlairats, són ingovernables perquè la seva trajectòria dependrà dels vents i poden caure en qualsevol lloc . Això pot provocar un incendi forestal. També recomana que si es llencen coets, es faci sempre en direcció contrària a la zona forestal i que, tot i estar a més de 500 metres de zona forestal, no s'han de llençar coets i altres focs d'artifici prop de zones agrícoles, amb conreu cereal, o en solars urbans, per la seva alta inflamabilitat. E.B.