La Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha creat un parc de 281 pisos públics a les comarques de Girona durant la primera meitat de l'any gràcies a l'ús del dret de tanteig i retracte. A Catalunya, la xifra puja a 20.240 habitatges, el que el Departament de Territori va dir que «suposa una xifra rècord».

Girona és la segona demarcació catalana amb més pisos de la Generalitat per a usos socials i, d'acord amb un conveni signat aquest maig, la Fundació SER.GI serà l'encarregada de fer el seguiment de les famílies en risc socioeconòmic que hi visquin.

L'Administració va explicar que aquest increment s'ha aconseguit captant habitatge del mercat privat mitjançant l'exercici del dret de tanteig i retracte a favor de les administracions, cosa que ha estat possible gràcies a l'entrada en vigor de la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica; així com a la signatura de convenis de cessió amb entitats financeres.

Des de finals de 2015, quan es van iniciar les primeres compres per tanteig, s'han adquirit 2.049 pisos, amb una inversió de 107 milions d'euros i una mitjana de 52.000 euros per habitatge, segons va informar el Govern.

La selecció dels habitatges a comprar es fa valorant la necessitat dels municipis on es troben ubicats, especialment per atendre les necessitats de les famílies que ja tenen un informe favorable de les meses d'emergències i que esperen un pis.

Dels 2.049 habitatges adquirits per tanteig i retracte, la majoraia, 1.342 s'han comprat a les comarques de Barcelona; 281 a les de Girona; 250 a les de Tarragona, i 176 a les de Lleida. A aquesta via per obtenir pisos s'hi afegeixen els convenis de cessió amb bancs.