CaixaBank s'ha convertit en el primer banc espanyol a emetre un bo social en suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. L'entitat ha captat 1.000 milions d'euros a cinc anys en format de deute sènior no preferent, amb l'objectiu de facilitar el finançament d'activitats que contribueixin al desenvolupament econòmic i social.

Concretament, amb aquesta primera emissió es financen préstecs per lluitar contra la pobresa, pel treball digne i la creació de llocs de treball en les zones més desafavorides d'Espanya.

El primer bo social de CaixaBank inclourà préstecs concedits per MicroBank a individus o famílies que viuen a Espanya amb una suma d'ingressos disponibles que sigui igual o inferior a 17.200 euros, amb l'objectiu de finançar necessitats diàries com a despeses en salut, educació o reparacions en les llars i vehicles. L'import mitjà actual dels microcrèdits concedits per MicroBank a famílies ascendeix a 4.100 euros. Des de la seva creació fa més de 12 anys, MicroBank ha concedit més de 930.000 microcrèdits a famílies, emprenedors i petits negocis.

El bo també es destinarà a finançar crèdits atorgats a autònoms, micro i petites empreses que operin en les províncies espanyoles que es troben en les regions amb menor PIB per càpita o amb major taxa de desocupació.

En l'actualitat, gairebé 83.000 préstecs compleixen amb els estrictes criteris d'elegibilitat definides per CaixaBank amb la finalitat d'impulsar la creació de llocs de treball en les zones més desafavorides d'Espanya. D'aquests, un 75 per cent corresponen a autònoms que no disposen de garanties o avals.