El mar Mediterranides de l'època preindustrial. Aquest escalfament s'ha traduït en un augment d'1,5 graus. És la principal conclusió d'un estudi que alerta de les greus conseqüències del canvi climàtic a la regió, amb un perjudici important per la població humana i la biodiversitat, a causa de l'increment de la freqüència i la gravetat de les sequeres i les onades de calor i l'augment d'un mentre del nivell del mar el 2100.

A causa dels seus efectes en l'agricultura i la seguretat alimentària, les sequeres intenses han tingut un paper important en l'actual crisi regional. Els països del sud i l'est de la Mediterrània són generalment més vulnerables a causa de la seva limitada capacitat socioeconòmica per adaptar-se als canvis ambientals. Els conflictes relacionats amb l'escassetat de recursos -terra, aigua i aliments- poden augmentar les migracions humanes a gran escala.

Els riscos costaners derivats de les inundacions i els danys causats per les tempestes causen importants riscos per a les infraestructures i els mitjans de subsistència de les persones. A mesura que les onades de calor es fan més fortes i freqüents, els sistemes de suport social per la gent gran i les poblacions desfavorides es tornen més fràgils i augmenten els desequilibris socials.

Aquest augment de les temperatures implica onades de calor més significatives i duradores. Per a la majoria de les grans ciutats de la zona d'Europa, Orient Mitjà i Àfrica, el mes d'estiu més fred del futur serà més càlid que el mes més calorós de l'actualitat, la qual cosa provocarà períodes prolongats de calor extremadament intensos i perjudicials. Les sequeres extremes es faran més freqüents a tota la conca de la Mediterrània, causant impactes significatius en molts dels seus ecosistemes. El canvi climàtic també afavorirà l'aparició de malalties transmeses per vectors i per l'aigua.

Informe reclamat fa temps

Des del 2015, una xarxa de més de 80 científics de tota la regió euromediterrània -xarxa Medecc- ha estat elaborant un informe pioner i innovador que suposa la major avaluació científica sobre el canvi climàtic i mediambiental en àmbit regional a la Mediterrània. Segons l'informe, la regió mediterrània «és un dels principals focus de canvi climàtic al món, i necessita, més que mai, una forta mobilització col·lectiva per fer front al desafiament que es planteja. No obstant això, a causa de la falta d'informació exhaustiva i precisa a dia d'avui, s'ha endarrerit el procés». Malgrat els nombrosos estudis científics que s'han realitzat, «no ha existit fins ara una síntesi coherent en àmbit regional», fins i tot havent-se dut a terme diverses avaluacions de riscos.

Les conclusions de l'informe es van presentar ahir públicament durant el quart Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània (UpM). L'informe final es presentarà el 2020 en una reunió dels ministres de medi ambient dels estats membres de la UpM.