En els últims dies, ha començat una nova fase del projecte de rehabilitació de la casa ermita de Sant Antoni, aquesta té un cost de 900.000 euros i el seu objectiu és dur a terme els acabats interiors i instal·lacions necessàries, entre elles el sistema de calefacció amb biomassa.

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses espera que aquesta fase s'enllaci amb els treballs de col·locació de l'equipament i l'adequació final per oferir serveis d'allotjament i restauració.

El procés per rehabilitar aquest immoble va iniciar-se el 2014, amb una primera actuació que va permetre la consolidació i conservació de l'estructura, i aturar-ne el deteriorament, i que va tenir un cost de 358.000 ?. Tres anys més tard, el 2017, es va reformar l'edifici i es va fer una nova construcció de 600 metres quadrats que es va fer darrere de la construcció original per tal que el conjunt mantingués el seu protagonisme característic al cim de muntanya. Aquest nou espai acollirà l'entrada al vestíbul i la recepció de la casa, a més d'una sala polivalent. En la primera planta d'aquest annex i en futures actuacions, també s'hi ubicaran algunes de les habitacions del futur allotjament. Aquesta segona fase va tenir un cost de mig milió d'euros.

Restaurant-fonda

La masia de Sant Antoni va ser construïda el segle XVIII i va tenir ús de casa de pagès fins a mitjans del segle passat. Va ser en aquesta època quan la van convertir en un restaurant i fonda. Es tractava d'un espai molt popular, que acollia multitud de santjoanins i persones vingudes d'altres indrets atretes per la cuina casolana que s'hi oferia, sobretot els caps de setmana. El negoci va haver de tancar l'any 1997 a instàncies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest projecte es busca la recuperació de l'espai i també potenciar l'oferta de restauració i hotelera del municipi.