La Taula del Tercer Sector ha proposat al Govern setze mesures per donar resposta a la crisi social de la covid-19 a mitjà i llarg termini, però també accions que creu que s'han de desplegar de forma urgent. La taula ahir va traslladar els seus plantejaments al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, responsable del grup de treball de protecció social de la Comissió per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social impulsada per la Generalitat. El tercer sector també va lamentar no haver rebut resposta a la petició que va adreçar al president de la Generalitat per crear un espai d'interlocució, tenint en compte que la resposta a la crisi afecta tots els departaments.

Entre les mesures que planteja hi ha assegurar uns ingressos mínims suficients en quantia i cobertura; augmentar el parc social a través d'un nou Pla Nacional de l'Habitatge a Catalunya; fer front al deute energètic acumulat per les llars vulnerables a causa de l'ajornament dels pagaments; assegurar el finançament destinat a la inserció laboral de col·lectius vulnerables; crear un fons extraordinari per a la infància i l'adolescència; desenvolupar i dotar els plans d'integració social i sanitària ja dissenyats, i augmentar substancialment el finançament de les polítiques socials en els pressupostos 2020 i 2021. Ara bé, la taula demana un Pla d'Emergència Social amb mesures a mitjà i llarg termini, però també actuacions urgents per «aturar el cop».