Girona ha implantat el sistema de cita prèvia i ha traslladat al vestíbul del Teatre Municipal les gestions que fins ara la ciutadania feia a dins l'Ajuntament. D'ençà que es va obrir el sistema i fins ahir -quan el servei va començar a funcionar- s'han donat 870 cites, la majoria de les quals s'han demanat a través de la web.