Adif i Adif Alta Velocitat han posat en marxa un procés per instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics . El sistema permet captar energia elèctrica d'alta tensió del sistema elèctric ferroviari i la seva transformació a baixa tensió, sense afectació al tràfic ferroviari, per crear punts de recàrrega elèctrica oberts al públic. A aquesta solució s'hi uneix la que es pot fer des de les subestacions elèctriques de tracció de la xarxa ferroviària, que permeten crear igualment punts de recàrrega elèctrica. A Catalunya, les instal·lacions podran implantar-se en 79 estacions, 42 a la demarcació de Tarragona, 17 a la de Girona, 13 a la de Lleida i 7 a la de Barcelona.

El desplegament d'aquests es farà sota la marca Ferrolinera, registrada per Adif. La companyia oferirà a les potencials promotores d'aquest tipus de dispositius la possibilitat d'instal·lar-los, després de la corresponent anàlisi de viabilitat tècnica, a 400 estacions de tren de vies electrificades i principalment de recorreguts interurbans distribuïdes a tot el territori. Els promotors interessats hauran d'instal·lar a l'estació corresponent un PRE de càrrega rapida amb dos connectors, amb l'objectiu que es pugui fer una recàrrega ràpida simultània de dos vehicles elèctrics.

Desplegament en dues fases

El desplegament dels dispositius s'articularà en dues fases. En la primera fase s'obrirà un procés de sol·licitud d'interès dels principals promotors en col·locar carregadors en les estacions que creguin convenients. Posteriorment, l'administrador d'infraestructures realitzarà un estudi de viabilitat tècnica sobre les sol·licituds rebudes per a cada emplaçament. La segona fase comprendrà l'arrendament dels espais i la comercialització dels punts de recàrrega elèctrica. La durada de l'explotació dels PRE tindrà un termini d'onze anys a comptar des de la data de signatura del contracte.