Girona concentra el 31,9% de vendes d’embarcacions recreatives de Catalunya entre gener i juliol, és a dir, gairebé un terç del total. En concret, s’han registrat 314 matriculacions a la demarcació, mentre que el total de Catalunya és de 985. A Girona també s’han gairebé doblat els registres respecte l’any passat, ja que s’han matriculat un 85,8% d’embarcacions més.

A la resta de Catalunya, es van matricular un 67,5% més d’embarcacions en comparació al mateix període de l’any passat, segons dades de l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques (ANEN). Més de la meitat es concentren a Barcelona, que ha comercialitzat 558 embarcacions noves, un 60,8% més que el 2020. A Tarragona se n’han venut 102, un 47,8% més. A Lleida es van matricular 11 embarcacions davant les 3 del mateix període del 2020. De fet, totes les províncies catalanes han superat les vendes del primer semestre de l’any 2019, abans de la covid-19. En aquella ocasió, Girona va matricular 296 vehicles, un 6,08% menys que enguany. A Barcelona, van ser 523, un 6,69% per sota que aquest 2020. A Tarragona les matriculacions s’han incrementat un 10,8% respecte les 92 del 2019, mentre que a Lleida han augmentat un 57,1% respecte les 7 de fa dos anys.

Alguns mercats, com el de les motos nàutiques i determinats segments d’embarcacions a motor s’estan veient afectats per la falta d’estocs, a nivell internacional, i que ocasions retards en l’entrega d’embarcacions d’esbarjo. Les empreses esperen que amb el restabliment de la mobilitat i la normalització de la cadena logística aquest any es tanqui en positiu i que el creixement es mantingui durant el 2022.

Per eslores, creixen tots els segments en l’acumulat de l’any al conjunt de l’Estat. Les embarcacions menors, de fins a vuit metres, segueixin sent les més demanades, amb una quota del 87%. El segment d’entre 8 i 12 metres suposen el 9,8% i el segment d’entre 12 i 16 metres un 3,2% de quota. Les embarcacions més grans, de 16 metres (representen l’1% del mercat nàutic) s’han matriculat 50 untats en el període entre gener i juliol i registren el major creixement de l’11,1% en comparació amb el 2019, abans de la crisi de la covid.

Per tipus d’embarcació, els vaixells a motor concentren el 45,8% de la quota de mercat i van créixer un 59%, Les motos d’aigua són el següent mercat amb més demanda, un 26% però amb un creixement més moderat, del 2,4%, per la manca d’estocs. Les matriculacions de velers, en l’acumulat de l’any, són les que més han crescut, fins a un 63%, amb un segment que representa el 8%.