VISITES GUIADES. La cooperativa Llet Nostra va anunciar que divulgarà el cicle de producció de la llet. Ho farà amb visites guiades a la granja experimental de vacum de Monells, propietat de la Diputació.